Κυριακή, 14 Αυγούστου, 2022

Κατηγορίες Άρθρων Εισηγήσεις Συνεδριάσεων Εισηγήσεις Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου
Print Friendly, PDF & Email
Κατηγορία: Εισηγήσεις Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου

3η Συνεδρίαση

1.- Α΄ κατανομή  Λειτουργικών Δαπανών 2022, για τα σχολεία Πρωτοβάθμιας  και Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης  του Δήμου  καθώς και  μισθοδοσία Σχολικών Τροχονόμων. Λήψη Zip Αρχείου 2.- Γνωμοδότηση...

1η Ειδική Συνεδρίαση

Εκλογή  των μελών του Προεδρείου  του Δημοτικού Συμβουλίου  και των μελών της Οικονομικής Επιτροπής  και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. Λήψη zip αρχείου

30η Συνεδρίαση

1.-΄Εγκριση χρονικής παράτασης Σύμβασης που αφορά:«Υπηρεσίες υποστήριξης στην σύνταξη οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2019 και παρακολούθησης διπλογραφικού για το έτος 2021». ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP 2.-΄Εγκριση Εσόδων...

28η Συνεδρίαση

1.- ΄Εγκριση όρων παραχώρησης χρήσης του ακινήτου με ΑΒΚ 149Π (Βλητικός Σταθμός) από την ΕΤΑΔ . ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP 2.- Δωρεάν παραχώρηση χώρου  από τον...

23η Συνεδρίαση

1.- Αποδοχή παραίτησης  της Προέδρου  και  μελών  του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Βιβλιοθήκη – Μουσείο Λαϊκής Τέχνης & Ιστορίας ,  ορισμός  νέου  Προέδρου και αντικατάσταση ...

22η Συνεδρίαση

1.- ΄Εγκριση 4ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Σαλαμίνας , έτους 2021. Λήψη αρχείου zip 2.- Έγκριση 4ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Σαλαμίνας, οικ. έτους 2021.   ...

21η Συνεδρίαση

Αντιρρήσεις /ενστάσεις επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου : Μελέτη, κατασκευή , χρηματοδότηση , λειτουργία, συντήρηση  & εκμετάλλευση  του έργου της υποθαλάσσιας...

17η Συνεδρίαση

1.- Λήψη απόφασης για την εκχώρηση εσόδων από ανταποδοτικά τέλη Φωτισμού για την χρηματοδότηση της Παροχής Υπηρεσιών με τίτλο «Ενεργειακή αναβάθμιση - αυτοματοποίηση του...

15η Συνεδρίαση

1.-  Συζήτηση  του θέματος  που αφορά « Ενεργειακή αναβάθμιση - αυτοματοποίηση του συστήματος ηλεκτροφωτισμού κοινόχρηστων χώρων και εφαρμογές Smart Cities, με εξοικονόμηση ενέργειας στο...

13η Συνεδρίαση

1.- Έγκριση  Απολογισμού Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Σαλαμίνας, έτους 2020. Λήψη αρχείου zip   2.-  Αναμόρφωση  Προϋπολογισμού Δήμου Σαλαμίνας οικ. Έτους 2021. Λήψη αρχείου zip   3.- Έγκριση...