Τηλεφωνικός Κατάλογος/Emails Δήμου Σαλαμίνας

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 2132027300

ΥΠΗΡΕΣΙΑ

E-MAIL

ΤΗΛΕΦΩΝΑ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

mayor@salamina.gov.gr

2132027300

ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

2132027300

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

κος Γαλέος Συμεών

s.galeos@salamina.gov.gr

2132027363

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ – ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ &
ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Τμηματάρχης:

κ. Ανούστη Αφροδίτη

quality@salamina.gov.gr

2132027414

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Διευθύντρια:
κα. Πλουμίδη Παναγιώτα

adminhr@salamina.gov.gr

2132027368

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ &
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

Τμηματάρχης:
κ. Κουλουριώτης Ζαχαρίας

act@salamina.gov.gr

2132027375

ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Τμηματάρχης:

κα. Μιχαλάκη Ζωή

hr@salamina.gov.gr

2132027373

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Τμηματάρχης:

κα. Σοφρά Ελένη

citycouncil@salamina.gov.gr

2132027360

ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ

Τμηματάρχης:

κα. Πασσαλοπούλου Μαρία

registry@salamina.gov.gr

2132027315

2132027309

ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ & ΑΡΧΕΙΟΥ

Τμηματάρχης:

κα. Παπασωτηρίου Ελευθερία

protocol@salamina.gov.gr

2132027416

2132027417

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διευθυντής:

κ. Δουμένης Ισίδωρος

finance@salamina.gov.gr

2132027352

2132027329

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Τμηματάρχης:

κα. Σωτηριάδου Καλλιόπη

accounting@salamina.gov.gr

2132027330

ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΔΩΝ

Τμηματάρχης:

κα. Νικολαϊδου Δέσποινα

income@salamina.gov.gr

2132027346

2132027345

2132027344

ΤΜΗΜΑ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Τμηματάρχης:

κα. Βενετσάνου Ελευθερία

cashier@salamina.gov.gr

2132027337

2132027340

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ

Τμηματάρχης:

κα. Μαλτέζου Μαριάνθη

supplies@salamina.gov.gr

2132027336

2132027426

ΤΜΗΜΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ

Τμηματάρχης:

κ. Βασιλείου Ευάγγελος

payroll@salamina.gov.gr

2132027333

ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Τμηματάρχης:

κα. Παπαγγελή Ελένη

ecodev@salamina.gov.gr

2132027571

2132024561

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διευθυντής:

κ. Κριτσίκης Νικόλαος

technical@salamina.gov.gr

2132027387

2132027381

2132027390

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 


2132027381

2132027387

 

ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Τμηματάρχης:

κα. Βιλλιώτη Βασιλική

engineers@salamina.gov.gr


2132027384

2132027388

(Δέχεται κάθε Δευτέρα, Πέμπτη και Παρασκευή από τις 10:00 έως και τις 14:00 κατόπιν ραντεβού  στα τηλέφωνα του Τμήματος και της Γραμματείας) 

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΕΡΓΑΣΙΩΝ &
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Τμηματάρχης:

κ. Περδικούρης Αριστείδης

projects@salamina.gov.gr

2132027391

ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ,
ΕΠΙΒΛΕΨΕΩΝ & ΠΑΙΔΙΚΩΝ

Τμηματάρχης:

κ. Ιωαννίδης Νικόλαος

constructions@salamina.gov.gr

2132027481

(Δέχεται κάθε Δευτέρα, Πέμπτη και Παρασκευή από τις 10:00 έως και τις 14:00 κατόπιν ραντεβού  στα τηλέφωνα του Τμήματος και της Γραμματείας)

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ – ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ, ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ & ΚΤΗΡΙΩΝ

Τμηματάρχης:

κ. Μιχάλαρος Γεώργιος

lights@salamina.gov.gr

2132027422

ΤΜΗΜΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ, ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

Τμηματάρχης:

κ. Δημητράκης Γεώργιος

landworks@salamina.gov.gr

2132027386

(Δέχεται κάθε Δευτέρα, Πέμπτη και Παρασκευή από τις 10:00 έως και τις 14:00 κατόπιν ραντεβού  στα τηλέφωνα του Τμήματος και της Γραμματείας)

 

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ &
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Τμηματάρχης:

κ. Μέξη Ελένη

it@salamina.gov.gr

2132027364

2132027365

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ (Κ.Ε.Π.)
Διευθυντής:
κ. Καμπούρης Νικόλαος

d.salaminas@kep.gov.gr

2132008400

ΤΜΗΜΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

d.salaminas@kep.gov.gr

2132008400

ΤΜΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ

Τμηματάρχης:

κ. Διαμάδης Χρόνης

d.ampelakion@kep.gov.gr

2132060505

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

Διευθυντής:

κ. Πόταρης Παναγιώτης

urban@salamina.gov.gr

2132122701

ΤΜΗΜΑ ΕΚΔΟΣΗΣ/ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ

Τμηματάρχης:

κα. Αποστολάκη Χριστίνα

permits@salamina.gov.gr

2132122702

ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ

Τμηματάρχης:

κα. Καραδημητρίου Σεβαστή

topograph@salamina.gov.gr

2132122705

ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Τμηματάρχης:

κ. Κωστόπουλος Σπυρίδων

builds@salamina.gov.gr

2132122709

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Διευθυντής:

κ. Βαφειαδάκης Σταμάτιος

env@salamina.gov.gr

2132027392

ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Τμηματάρχης:

κ. Σοφρά Σοφία

green@salamina.gov.gr

2132027445

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Τμηματάρχης:

κ. Μπούτσης Αντώνιος

car@salamina.gov.gr 2132027303

ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

Τμηματάρχης:

κ. Βιλλιώτης Γεώργιος

recycle@salamina.gov.gr

2104652593

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Τμηματάρχης:

κ. Γεωργαλάς Κυριάκος

vehicles@salamina.gov.gr

2104652593

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Διευθύντρια: κα. Λέκκα Ευαγγελία

social@salamina.gov.gr

2132027580

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΦΥΛΩΝ

Τμηματάρχης:

κα. Μπετσάνη Κυριακή

equality@salamina.gov.gr

2132027585

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

women@salamina.gov.gr

2104672665

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

 

2132027587

ΚΕΑ – ΣΤΕΓΑΣΗΣ

2132027581

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

Τμηματάρχης:

κα. Μιχάλαρου Αγγελική

sanitary@salamina.gov.gr

2132027584

2104652919

Κ.Ε.Π. ΥΓΕΙΑΣ

kepygeias@salamina.gov.gr

2132027584

2104652919

ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Τμηματάρχης:

κα. Βιρβίλη Ελένη

culture@salamina.gov.gr

2132027582

ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

legal@salamina.gov.gr

2132027556

2132027558

2132027379

2132027510

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

press@salamina.gov.gr

2132027300


ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ

E-MAIL

ΤΗΛΕΦΩΝΑ/FAX

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

κ. Καπαραλιώτης Χαράλαμπος

ch.kaparaliotis@salamina.gov.gr

2132027398

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

κ. Κόγιας Νικόλαος

n.kogias@salamina.gov.gr

2132027393

2132027382

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

κ. Βακάλης Αντώνιος

a.vakalis@salamina.gov.gr

2132027392

2104652593

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

κ. Διολέτης Παντελεήμων

p.dioletis@salamina.gov.gr

2132027567

2132027568

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

κα Μπίλλια Ελένη

culture@salamina.gov.gr

2132027582

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

κ. Νάννος Σωτήριος

s.nannos@salamina.gov.gr

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ

κ. Γκίνης Στυλιανός

 

2132060500


Ν.Π.Δ.Δ.
ΑΘΛΗΣΗΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Α.ΚΟΙ.ΠΟ.Π.

E-MAIL

ΤΗΛΕΦΩΝΑ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

κ. Αλαΐσκας Αθανάσιος

a.alaiskas@salamina.gov.gr

2104653450

2104658304

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

κ. ΔουμένηςΑθανάσιος

 

a.doumenis@salamina.gov.gr

 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Α.ΚΟΙ.ΠΟ.Π.

κ. Βάϊλας Νικόλαος

adminsp@salamina.gov.gr

ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ

κ. Πούτος Κωνσταντίνος

athsup@salamina.gov.gr

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ

κ. Μιχαλάκη Ασήμω

solidarity@salamina.gov.gr


ΛΙΜΕΝΙΚΟ
ΤΑΜΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

E-MAIL

ΤΗΛΕΦΩΝΑ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 κ. Λένης Κων/νος

cpf@salamina.gov.gr

2132027555

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

portfund@salamina.gov.gr

2104640429


ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ &
ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ &
ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

E-MAIL

ΤΗΛΕΦΩΝΑ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

κ. Παπαμιχαήλ – Διγενάκη Καλομοίρα

museum@salamina.gov.gr

library@salamina.gov.gr

2132027316


Α’ ΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Α’ ΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

E-MAIL

ΤΗΛΕΦΩΝΑ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

κ. Κεραμάρη Βάϊα

sepe@salamina.gov.gr

2132027431

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

κ. Παπαθεοχάρη Ευαγγελία

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ


Β’ ΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Β’ ΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

E-MAIL

ΤΗΛΕΦΩΝΑ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Δρ. Γκίκας Δημήτριος

sede@salamina.gov.gr

2132027395

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

κ. Φουρίκη Άννα

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ


ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΙ

E-MAIL

ΤΗΛΕΦΩΝΑ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΙΑΝΤΕΙΟΥ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

κ. Γαβριήλ Χαράλαμπος

eandio@salamina.gov.gr

2104663900

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

κα. Μαγιάτη Σταυρούλα

ampelakia@salamina.gov.gr

2132060500

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

κ. Αρσένης Νικόλαος

salamina@salamina.gov.gr

2104657035

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΕΛΗΝΙΩΝ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

κ. Τραυλός Μάριος

selinia@salamina.gov.gr

2104677609


ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ

E-MAIL

ΤΗΛΕΦΩΝΑ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ

κ. Αρσένης Νικόλαος

κα. Νουφράκη Ελπίδα

animals@salamina.gov.gr

2104657035

ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

κ. Αργυρίου Αναστάσιος

supporter@salamina.gov.gr

2132027397