Κυριακή, 14 Αυγούστου, 2022

Κατηγορίες Άρθρων Εισηγήσεις Συνεδριάσεων Εισηγήσεις Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου
Print Friendly, PDF & Email
Κατηγορία: Εισηγήσεις Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου

10η Συνεδρίαση

  Λήψη απόφασης για την ανακήρυξη της κας Μαριάννας Βαρδινογιάννη «Πρέσβειρα Καλής Θελήσεως της UNESCO» ως επίτιμη Δημότη του Δήμου Σαλαμίνας. Λήψη αρχείου zip ...

7η Συνεδρίαση

Συζήτηση του θέματος που αφορά : «Την υποθαλάσσια Ζεύξη Σαλαμίνας – Περάματος». Λήψη αρχείου zip

6η Συνεδρίαση

Συζήτηση του  θέματος   που αφορά: « Αναθέτουσες  αρχές – Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία» κατόπιν αιτήματος 11 Δημοτικών Συμβούλων,  σύμφωνα με παρ. 3 δ άρθρο...

5η Ειδική Συνεδρίαση

Ψήφιση  ισοσκελισμένου  Προϋπολογισμού και  έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης Δήμου Σαλαμίνας  οικ. Έτους 2021, σύμφωνα με  την Προγραμματική Συμφωνία  Οικονομικής Υποστήριξης . Λήψη αρχείων

4η Συνεδρίαση

1.- Συζήτηση  του θέματος που αφορά:   Α.  Ενημέρωση  του σώματος  σχετικά με την έξαρση της πανδημίας  του COVID 19 στην Σαλαμίνα . Β. Τι μέτρα θα...

3η Ειδική Συνεδρίαση

1.- Α:  Ψήφιση  Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021, σύμφωνα με το υπ΄αριθμ. 1399/15-01-2021 έγγραφο του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α., την υπ΄αριθμ.  46735/23-07-2020 κοινή  απόφαση...

2η Συνεδρίαση

1.- Συζήτηση  του θέματος που αφορά «τις κατά συρροή απευθείας αναθέσεις που επέλεξε ο Πρόεδρος του Δ.Λ.Τ. Σαλαμίνας για την απορρόφηση των κονδυλίων ένταξης...

1η Συνεδρίαση

1.- ΄Εγκριση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Σαλαμίνας 2021. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP -Καθορισμός τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού για το έτος 2021 . ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP 3.-Επιβολή...

30η Συνεδρίαση

1.- Έκφραση γνώμης  σχετικά με την  μετατόπιση  και επέκταση  Πλωτής μονάδας  Εκτροφής Θαλασσίων  μεσογειακών ιχθύων  και εκσυγχρονισμό των πλωτών εγκαταστάσεων, υποκατηγορία  Α2 ομάδα 8η...

29η Συνεδρίαση

Υπαγωγή του Δήμου Σαλαμίνας στο Πρόγραμμα Απασχόλησης Μακροχρόνια Ανέργων 55-67 ετών σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 28011/635/2020 απόφαση των Υπουργών Οικονομικών & Εργασίας &...