2η Τακτική Συνεδρίαση

 1. Ορισμός τακτικών & αναπληρωματικών  μελών Διοικητικού Συμβουλίου  του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου  και  καθορισμός  της θητείας  του Δ.Σ.
  ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Δήμαρχος
  ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP
 2. Ορισμός τακτικών & αναπληρωματικών  μελών Διοικητικού Συμβουλίου  του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία  « Σχολική  Επιτροπή  Πρωτοβάθμιας   Εκπαίδευσης  Δήμου Σαλαμίνας»  και  καθορισμός  της θητείας  του Δ.Σ.
  ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Δήμαρχος
  ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP
 3. Ορισμός τακτικών & αναπληρωματικών  μελών Διοικητικού Συμβουλίου  του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία  « Σχολική  Επιτροπή  Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης  Δήμου Σαλαμίνας»   και  καθορισμός  της θητείας  του Δ.Σ.
  ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δήμαρχος
  ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP
 4. Ορισμός νέου Προέδρου στην Δημοτική Επιτροπή Παιδείας  του Δήμου Σαλαμίνας ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: . Δήμαρχος
  ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP
 5. Ορισμός εκπροσώπων Δήμου  Σαλαμίνας  στα Σχολικά  Συμβούλια  των σχολικών μονάδων της Δημόσιας  Πρωτοβάθμιας  και Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης  του Δήμου Σαλαμίνας.
  ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Δήμαρχος
  ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP
 6. Ορισμός τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Διοικούσας  Επιτροπής  του Κοινωνικού Παντοπωλείου.
  ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :  Δήμαρχος
  ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP
 7. Ορισμός τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Διοικούσας Επιτροπής  του Κοινωνικού Φροντιστηρίου, για τους μαθητές  της Πρωτοβάθμιας  και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  και αποφοίτους.
  ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Δήμαρχος
  ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP
 8. Εκλογή Αντιπροσώπων  του Δήμου  Σαλαμίνας  ως μέλη στο Διοικητικό  Συμβούλιοτου Περιβαλλοντικού Συνδέσμου  Δήμων  Αθήνας – Πειραιά  (ΠΕ.ΣΥ.Δ.Α.Π.).
  ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δήμαρχος
  ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP
 9. Εκλογή Εκπροσώπων του Δημοτικού Συμβουλίου  Σαλαμίνας, στην Γενική  Συνέλευση της Π.Ε.Δ.  Αττικής.
  ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :  Δήμαρχος
  ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP
 10. Ορισμός Εκπροσώπου και  αναπληρωτή εκπροσώπου  στο   Δίκτυο    Πόλεων « ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ ».
  ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Δήμαρχος
  ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP
 11. Ορισμός Επιτροπής εκταφών Κοιμητηρίων, σε εφαρμογή του Κανονισμού Λειτουργίας  των Δημοτικών Κοιμητηρίων.
  ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Δήμαρχος
  ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP
 12. Συγκρότηση συλλογικών οργάνων Δ/νσης  Περιβάλλοντος , Πρασίνου  και Καθαριότητας  και ορισμός  μελών τους  με κλήρωση σε εφαρμογή  του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011.
  ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. ΒΑΚΑΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Αντ/ρχος  Περιβάλλοντος , Πρασίνου  και Καθαριότητας
  ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP
 13. Συγκρότηση Επιτροπής μεταβίβασης προσκυρωτέων  δημοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων.
  ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Δήμαρχος
  ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP
 14. Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής προμήθειας του έργου με τίτλο : Προμήθεια και εγκατάσταση σταθμών κοινόχρηστων ποδηλάτων .
  ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δήμαρχος
  ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP
 15. Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων με τους αναπληρωτές τους, στην Επιτροπή διενέργειας δημοπρασιών α) εκποίησης μίσθωσης ή εκμίσθωσης κινητών και ακινήτων του Δήμου  και β) εκτίμησης κινητών και ακινήτων  πραγμάτων.
  ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Δήμαρχος
  ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP
 16. Συγκρότηση Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου  (ΣΤΟ) στον Δήμο Σαλαμίνας.
  ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Δήμαρχος
  ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP
 17. Καθορισμός περιεχομένου προκήρυξης, για την επιλογή   Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης.
  ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Δήμαρχος
  ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP
 18. Έγκριση 3ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού  του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σαλαμίνας, οικ. Έτους 2023.
  ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : κ. ΛΕΝΗΣ  ΚΩΝ/ΝΟΣ  Πρόεδρος  Λιμενικού Ταμείου
  ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP
 19. Έγκριση Επιχειρησιακού Προγράμματος  Διαχείρισης  ζώων συντροφιάς  Δήμου Σαλαμίνας , έτους 2023.
  ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. ΠΑΠΑΣΑΒΒΑΣ ΗΛΙΑΣ  Αντ/ρχος Αθλητισμού
  ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP
 20. Έγκριση διατήρησης ή απομάκρυνσης κενωθέντων  περιπτέρων  του Δήμου  Σαλαμίνας.
  ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δήμαρχος
  ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP
 21. Παράταση διάρκειας Σύμβασης Συμβούλου Παρακολούθησης των Δράσεων  Μικροκινητικότητας  Δήμου  Σαλαμίνας.
  ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : κ. Βαφειαδάκης  Σταμάτιος, Δ/ντήςΠεριβάλλοντος Πρασίνου & Καθαριότητας
  ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP
 1. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού (τακτοποιητικού ) πίνακα  εργασιών  του έργου : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  ΑΓΩΓΩΝ  ΟΜΒΡΙΩΝ».
  ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : κ. ΚΟΓΙΑΣ  ΝΙΚ.  Αντιδήμαρχος  Τεχνικών Υπηρεσιών
  ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP
 2. Παραχώρηση γραφείου στο Παλαιό Δημαρχείο Σαλαμίνας επί της Λ. Φανερωμένης 33, για χρήση  της Φωτογραφικής Λέσχης  Σαλαμίνας« ΦΩΤΟΜΕΤΡΗΣΗ».
  ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δήμαρχος
  ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP
 3. Παραχώρηση γραφείου Παλαιό Δημαρχείο Σαλαμίνας επί της Λ. Φανερωμένης 33, για χρήση από το Σωματείο Ιδιοκτητών Αυτοκινητιστών Ταξί Σαλαμίνας.
  ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Δήμαρχος
  ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP
 4. ΄Εγκριση αναγκαιότητας ή μη της ονοματοθεσίας ανωνύμου πεζόδρομου στο Ο.Τ. Γ321 στην περιοχή Πέρανι Αιαντείου.
  ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δήμαρχος
  ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP
 5. Ακύρωση της υπ΄ αριθμ. 156/2024 αποφ. Δ.Σ. που αφορά : ΄Εγκριση πρακτικού εκτίμησης  προσκυρωτέας  δημοτικής οικοπεδικής  έκτασης  στην ιδιοκτησία του κ. Επαμεινώνδα  Παπλωματά,στην περιοχή Σελήνια της Δημ. Κοιν. Σεληνίων,   λήψη νέας απόφασης και εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή συμβολαίων.
  ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Δήμαρχος
  ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP
 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί λειτουργίας του ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ  ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ  στο Δήμο Σαλαμίνας.
  ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Δήμαρχος
  ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP
 2.  Ενημέρωση Δημοτικού Συμβουλίου, κατόπιν αιτήματος της Δ.Σ.κ. Θεοδωρακοπούλου -Μπόγρη Βασιλικής.(Ν. 5056/2023 άρθρο 67 παρ. 7).
  ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ – ΜΠΟΓΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Δ.Σ.
  ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP
 3. Μετατροπή των συμβάσεων των σχολικών καθαριστριών από μερική σε πλήρη απασχόληση  και πρόσληψη  επιπλέον  προσωπικού , κατόπιν  αιτήματος  της Δ.Σ. κας
  Παπαελευθερίου Μαρίας (Ν. 5056/2023 άρθρο 67 παρ. 7).
  ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΠΑΠΑΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ Δ.Σ.
  ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP
  *Εγκύκλιος Λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου