Τρίτη, 18 Ιανουαρίου, 2022

antrew
120 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ0 ΣΧΟΛΙΑ

Εκπόνηση μελετών ωρίμανσης για την κατασκευή πράσινου σημείου, σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων και χωρων υπηρεσίας καθαριότητας

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

30η Συνεδρίαση

1.-΄Εγκριση χρονικής παράτασης Σύμβασης που αφορά:«Υπηρεσίες υποστήριξης στην σύνταξη οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2019 και παρακολούθησης διπλογραφικού για το έτος 2021». ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP 2.-΄Εγκριση Εσόδων...

Δημιουργία διαβάσεων ζώων δίπλα στις διαβάσεις πεζών

Δημιουργούμε διαβάσεις ζώων δίπλα στις διαβάσεις πεζών ως το νέο μέτρο που θα διευκολύνει την κυκλοφορία των τετράποδων φίλων μας με ασφάλεια, αφού θα...