Σάββατο, 29 Ιανουαρίου, 2022

Κατηγορίες Άρθρων Προκηρύξεις – Διαγωνισμοί
Print Friendly, PDF & Email
Κατηγορία: Προκηρύξεις – Διαγωνισμοί

Διαγωνισμός: Ασφάλιστρα αυτοκινήτων Δήμου Σαλαμίνας έτους 2021-2022

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΕΥΔ WORD ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  

Προμήθεια φωτοτυπικού μηχανήματος για το 1ο ΕΠΑΛ Σαλαμίνας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Διαγωνισμός: Έργα Δασοπροτασίας -Κλαδεύσεις-Καθαρισμοί Παριών Οδών (ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕΛΕΤΗ  ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ PDF ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΦΟΡΑΣ WORD ΤΕΥΔ PDF ΤΕΥΔ WORD        

Διαγωνισμός: Οδοποιία Δήμου Σαλαμίνας – Φιλοδήμος ΙΙ

Προϋπολογισμός μελέτης Προμέτρηση Εντυπο Προσφοράς Τιμολόγιο Μελέτης ΤΕΥΔ Docx ΤΕΥΔ Pdf Γενικό_Έντυπο_Οικονομικής_Προσ_260321 Διακύρηξη  Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων Περίλυψη Διακύριξης Τεχνική Περιγραφή