Κατάρτιση των όρων διακήρυξης της φανερής και προφορικής πλειοδοτικής, δημοπρασίας για την εκμίσθωση δικαιώματος εκμετάλλευσης από ιδιώτη τμήματος αιγιαλού στη θέση Μικρή Ηλιακτή στη Σαλαμίνα

ΑΠΟΦΑΣΗ 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ