Τρίτη, 7 Δεκεμβρίου, 2021

Valantis
41 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ0 ΣΧΟΛΙΑ

Αποκομιδή στερεών αποβλήτων και απορριμμάτων ειδικού τύπου

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΞΩΦΥΛΛΟ  

Αποκομιδή μπαζών & ογκωδών απορριμμάτων από Κ.Χ. 2021

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΞΩΦΥΛΛΟ