Κυριακή, 13 Ιουνίου, 2021

Κατηγορίες Άρθρων Προκηρύξεις – Διαγωνισμοί
Print Friendly, PDF & Email
Κατηγορία: Προκηρύξεις – Διαγωνισμοί

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την: «Προμήθεια Πινάκων με Χρήση Μαρκαδόρων για τα Σχολεία του Δήμου Σαλαμίνας»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Διαγωνισμός: Ασφάλιστρα αυτοκινήτων Δήμου Σαλαμίνας έτους 2021-2022

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΕΥΔ WORD ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  

Προμήθεια φωτοτυπικού μηχανήματος για το 1ο ΕΠΑΛ Σαλαμίνας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Διαγωνισμός: Έργα Δασοπροτασίας -Κλαδεύσεις-Καθαρισμοί Παριών Οδών (ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕΛΕΤΗ  ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ PDF ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΦΟΡΑΣ WORD ΤΕΥΔ PDF ΤΕΥΔ WORD