Σάββατο, 28 Μαΐου, 2022

Κατηγορίες Άρθρων Προκηρύξεις – Διαγωνισμοί
Print Friendly, PDF & Email
Κατηγορία: Προκηρύξεις – Διαγωνισμοί

Ανοικτός Ηλεκτρονικό Μειοδοτικός Διαγωνισμός: «Κατασκευή της εξωτερικής διακλάδωσης της αποχέτευσης από τη ρυμοτομική γραμμή των ακινήτων μέχρι την θέση του κεντρικού αγωγού αποχέτευσης των...

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΕΥΧΟΣ ΦΑΥ ΤΕΥΧΟΣ ΣΑΥ ΣΑΥ ΦΑΥ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΣΧΕΔΙΑ ΣEΛΗNIA - ΔΙKTΥA KATAΣKEYAΣMENA ΣΧΕΔΙΑ ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ - ΔΙKTΥA KATAΣKEYAΣMENA ΕΕΕΣ (PDF) EEEΣ (ZIP - XML)

Ανοικτός Διεθνής Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για Προμήθεια Οικολογικών Συστημάτων Βυθιζόμενων Κάδων Διαβαθμισμένης Συμπίεσης και Κάδων Απορριμάτων 1.100lt

ΑΠΟΦΑΣΗ 45_2022 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΔΩΝ 1100lt ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΔΩΝ  ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΔΩΝ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΔΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΔΩΝ 1.100lt ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΔΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΔΩΝ...

Προμήθεια σκυροδέματος και ασφαλτομίγματος της Δ.Ε. Σαλαμίνας και της Δ.Ε. Αμπελακίων

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΕΕΠ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ  

Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας με ανοιχτό μειοδοτικό διαγωνισμό

TEXNIKH ΕΚΘΕΣΗ ΜΑΠ 2021 ΑΠΟΦΑΣΗ 300_2021_ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΕΕΣ_ΤΕΥΔ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΑΠ 2021 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΜΑΠ 2021 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΜΑΠ 2021 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΑΠ 2021

Εκπόνηση μελετών ωρίμανσης για την κατασκευή πράσινου σημείου, σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων και χωρων υπηρεσίας καθαριότητας

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ