Τρίτη, 7 Δεκεμβρίου, 2021

Κατηγορίες Άρθρων Προκηρύξεις – Διαγωνισμοί
Print Friendly, PDF & Email
Κατηγορία: Προκηρύξεις – Διαγωνισμοί

Αποκομιδή στερεών αποβλήτων και απορριμμάτων ειδικού τύπου

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΞΩΦΥΛΛΟ  

Αποκομιδή μπαζών & ογκωδών απορριμμάτων από Κ.Χ. 2021

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΞΩΦΥΛΛΟ

Συνοπτικός διαγωνισμός λαμπτήρων, υλικών και εορταστικών στολιδιών

1.ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ  2.ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕ ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ  3. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΔΕ ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ  4.ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ  5.ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΔΕ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ  6.ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΟΛΙΔΙΑ  7.ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟΛΙΔΙΑ  8. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ( ΛΑΜΠΗΡΕΣ - ΥΛΙΚΑ)  9....

Προμήθεια καυσίμων κίνησης – θέρμανσης & ελαιολιπαντικών του Δήμου Σαλαμίνας και Ν.Π.Δ.Δ έτους 2021-2022

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Προμήθεια Η/Υ, ανταλλακτικών των Η/Υ, στοιχείων δικτύωσης, και των περιφερειακών τους

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Συνοπτικός Διαγωνισμός “Αποκομιδή μπαζών και ογκωδών από κοινόχρηστους χώρους 2021”

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΉ ΕΚΘΕΣΗ  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ   ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ