29η Συνεδρίαση

Logo_Dimou_Apofaseis

1.-  Εξουσιοδότηση  Δημάρχου , ως νομίμου εκπροσώπου του Δήμου Σαλάμίνας για την υπογραφή  του δανειστικού συμβολαίου επενδυτικού δανείου  από το ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων  συνολικού ποσού 2.965.445,37€  για την εκτέλεση του έργου : Ευφυή Ολοκληρωμένα Συστήματα  για την ψηφιακή σύγκλιση  στην Πρόβλεψη – Πυροπροστασία , Προστασία  από  Covid 19, Πολιτική Προστασία – Ασφάλεια , Εκπαίδευση , Βιώσιμη Ανάπτυξη , Προστασία  Περιβάλλοντος , Πολιτισμό  και Τουρισμό  του Δήμου Σαλαμίνας ,  ενταγμένου  στο Ειδικό Πρόγραμμα  Αντώνης  Τρίτσης .Λήψη Αρχείου

2.- ΄Εγκριση Εσόδων – Εξόδων Β΄τριμήνου έτους 2022 του Δήμου Σαλαμίνας.Λήψη Αρχείου

3.- Έγκριση   Απολογισμού  Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης  οικ. Έτους 2021.Λήψη Αρχείου

4.-΄Εγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου : «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2021(ΣΑΤΑ)».Λήψη Αρχείου

5.- Έγκριση παράτασης προθεσμίας  του έργου : « Σχέδιο  Βιώσιμης  Αστικής  κινητικότητας ΣΒΑΚ  Δήμου Σαλαμίνας ».Λήψη Αρχείου

6.- Έγκριση  υποβολής  του Δήμου Σαλαμίνας  αίτησης συμμετοχής  στο Ευρωπαϊκό  Πρόγραμμα   “ Young  Service  Designers  –YSD”.Λήψη Αρχείου

7.- Τροποποίηση  της υπ’ αριθμ. 84/2022  απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου  που αφορά : Είσπραξη  χρηματικών προκαταβολών  από ιδιοκτήτες ακινήτων  των οικιστικών περιοχών  Α’ κατοικίας  του Δήμου Σαλαμίνας  για την χρηματοδότηση της μελέτης : Κτηματογράφηση – Πολεοδόμηση , Πράξη  εφαρμογής  οικιστικών  περιοχών  Α’ κατοικίας  Δήμου Σαλαμίνας.Λήψη Αρχείου

8.- Συζήτηση και λήψη απόφασης που αφορά την ακύρωση τόσο των υπ΄αριθμ.83 & 84/2022 αποφάσεων  Δ.Σ. όσο και των βεβαιωτικών καταλόγων οφειλής που συντάχθηκαν  σε εκτέλεση των αναφερομένων αποφάσεων, κατόπιν αιτήματος της Δημ. Συμβούλου κας Νάννου – Παπαθανασίου Ισιδώρας.Λήψη Αρχείου

9.- Διατύπωση απόψεων  και  λήψη απόφασης  για την τοποθέτηση  πλωτής εξέδρας,  για εποχιακή χρήση, επί της Ακτής  Θεμιστοκλέους 6,  στην περιοχή  Αιάντειο του Δήμου Σαλαμίνας.Λήψη Αρχείου

10.- Έγκριση ή μη,  αίτησης  παραχώρησης  τμήματος δημόσιου οικοπέδου  από την ΕΤ.Α.Δ.  στον Δήμο Σαλαμίνας  για την ανέγερση  κλειστού  Γυμναστηρίου  στην Κοινότητα  Αμπελακίων.Λήψη Αρχείου

11.- Απόκτηση προσωνυμίας του 1ου Δημοτικού Σχολείου Σαλαμίνας σε :

« 1ο ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΔΗΜΟ ΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ»Λήψη Αρχείου

12.- Ανάκληση άδειας λειτουργίας (ΚΔΑΠ) Δημοτικής Κοινότητας Αμπελακίων.Λήψη Αρχείου

13.- Τροποποίηση Εσωτερικού Κανονισμού λειτουργίας Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ)  του Δήμου με την επωνυμία “ΤΟ ΤΡΕΝΑΚΙ ΤΗΣ ΧΑΡΑΣ” ο οποίος θα έχει ισχύ κατόπιν της αδειοδότησης του (αφορά  ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟ ΤΡΕΝΑΚΙ ΤΗΣ ΧΑΡΑΣ  N3) στον Όροφο του Διαδημοτικού Παιδικού Σταθμού Παλουκιών.Λήψη Αρχείου

14.-  Διόρθωση της υπ΄αρθμ. 135/2021 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά τη συμμετοχή του Δήμου Σαλαμίνας σε προτάσεις έργων στο πλαίσιο του χρηματοδοτούμενου προγράμματος «Πολίτες, Ισότητα, Δικαιώματα & Αξίες».Λήψη Αρχείου

15.- Αποδοχή παραίτησης  του κ. Μαζιώτη Στυλιανού  από  τακτικό μέλος του  Διοικητικού  Συμβουλίου   του Α.ΚΟΙ.ΠΟ.Π.  και αντικατάστασή του .Λήψη Αρχείου

16.-  Αποδοχή παραίτησης  του κ. Μαζιώτη Στυλιανού  από  αναπληρωματικό μέλος του  Διοικητικού  Συμβουλίου   του  Κοινωνικού Παντοπωλείου Σαλαμίνας  και αντικατάστασή του .Λήψη Αρχείου

17.-  Έγκριση  χαρακτηρισμού  τάφων,  ως οικογενειακοί..Λήψη Αρχείου

18.- Έγκριση  ή μη εγκατάστασης  σταθμού βάσης  κινητής τηλεφωνίας  τηλεπικοινωνιών  VODAFONE στην θέση (Σαλαμίνα Σελήνια  1005462) Ηρώων Πολυτεχνείου  61 & Ανθέων ,Ο.Τ. 174  Τ.Κ. Σεληνίων  Δήμου Σαλαμίνας.Λήψη Αρχείου

19.- Έγκριση ή μη, πρακτικού εκτίμησης  προσκυρωτέας  δημοτικής  οικοπεδικής  έκτασης  στην ιδιοκτησία  της κας Σαλεμή Αργυρώς.Λήψη Αρχείου

20.-  Αποδοχή ή μη της ένστασης  που αφορά την τροποποίηση  εγκεκριμένου  ρυμοτομικού σχεδίου  που αφορά  τον χαρακτηρισμό  σε εγκεκριμένο πεζόδρομο  υφιστάμενης  οδού  εντός του Ο.Τ. 124  ( πάροδος θερμοπυλών )  στο Τσάμη του Δήμου Σαλαμίνας. Λήψη Αρχείου

21.- Συζήτηση του θέματος  που αφορά   την   στήριξη  του  Κοινωνικού  Ιατρείου  Σαλαμίνας ,  κατόπιν αιτήματος του Δ.Σ. κ. Δερτούζου Εμμανουήλ.Λήψη Αρχείου