23η Συνεδρίαση

1.- Αποδοχή παραίτησης  της Προέδρου  και  μελών  του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Βιβλιοθήκη – Μουσείο Λαϊκής Τέχνης & Ιστορίας ,  ορισμός  νέου  Προέδρου και αντικατάσταση  των μελών. Λήψη αρχείου zip

2.- Έκφραση απόψεων επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων  με τίτλο έργου « Προσθήκη  δεξαμενών ιχθυογεννητικού  σταθμού  και περιβαλλοντική  αδειοδότηση  υφιστάμενων  χερσαίων συνοδών  εγκαταστάσεων  μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας » στην θέση Πυργιακόνι της Δ.Κ.  Αιαντείου  Σαλαμίνας. Λήψη αρχείου zip

  1. –Έκφραση απόψεων επί της Στρατηγικής μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Τομεακού  Προγράμματος  Ανάπτυξης  του Υπουργείου  Ναυτιλίας  και Νησιωτικής Πολιτικής. Λήψη αρχείου zip

4.- Έγκριση τακτικής ε πιχορήγησης  του Ν.Π.Δ.Δ. Άθλησης  Κοινωνικής Πολιτικής & Παιδείας  Δήμου Σαλαμίνας,   για το έτος 2023. Λήψη αρχείου zip

5.- Έγκριση παράτασης  προθεσμίας  του έργου : Επισκευή τμήματος δικτύου  ακαθάρτων στα Παλούκια  του Δήμου Σαλαμίνας. Λήψη αρχείου zip

6.- Έγκριση παράτασης  προθεσμίας του έργου : Επισκευή & Συντήρηση  Σχολικών κτιρίων  2018-2019-2020. Λήψη αρχείου zip

7.- Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου : Κατασκευή ραμπών  και χώρων υγιεινής  για την πρόσβαση  και εξυπηρέτηση  ΑΜΕΑ  σε Σχολικές  Μονάδες ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ. Λήψη αρχείου zip

8.- Έγκριση  μελέτης  με τίτλο « Βιοκλιματική  Αναβάθμιση Λεωφ. Σαλαμίνας α’  φάση , συνολικού προϋπολογισμού  700.000€, που συνέταξε  το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης  Νησιωτικών Δήμων  της περιφέρειας Αττικής. Λήψη αρχείου zip

9.- Δημιουργία θέσης  περιπτέρου και μετατόπισή του , από την αρχική του θέση  επί της Λ. ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 195 στο Τσάμη  στην συμβολή της Λ. Αιαντείου με την οδό Κυχρέως (12η στάση). Λήψη αρχείου zip

10.- Έγκριση  τροποποίησης εγκεκριμένου  ρυμοτομικού  σχεδίου, που αφορά  τον χαρακτηρισμό σε εγκεκριμένο πεζόδρομο  παλαιάς υφιστάμενης οδού, εντός του Ο.Τ. 165  στην περιοχή Προ Αράπη  του Δήμου Σαλαμίνας. Λήψη αρχείου zip

11.- Μετονομασία  της οδού Ίμβρου  σε οδό  « Ελιά της Όρσας ». Λήψη αρχείου zip

12.- Διαγραφή  Βεβαιωμένων  οφειλών Λήψη αρχείου zip

13.- Έγκριση  κανονισμού οργάνωσης  και λειτουργίας « Μητρώου Εθελοντών Δήμου Σαλαμίνας». Λήψη αρχείου zip

14.- Έγκριση  1ου  Ανακεφαλαιωτικού  Πίνακα εργασιών , 1ης ΣΣΕ και το 1ο ΠΚΤΜΝΕ σύμφωνα με το άρθρο  155 του Ν. 4412/2016 του έργου :  Σύνδεση  ακινήτων  με το βαρυτικό δίκτυο  αποχέτευσης  Δήμου Σαλαμίνας. Λήψη αρχείου zip

15.- Συζήτηση του θέματος που αφορά  διαμαρτυρία  κατοίκων  της  περιοχής Σκυτάλη της  Δ.Κ. Αιαντείου , κατόπιν ενυπόγραφου αιτήματος δημοτών. Λήψη αρχείου zip

16.- Συζήτηση του θέματος που αφορά  την δικαιοδοσία  του ΟΛΠ  στην Σαλαμίνα και οι νόμιμες ενέργειες που πρέπει να προβεί ο Δήμος Σαλαμίνας,  κατόπιν αιτήματος του Δ.Σ. κ. Δερτούζου Εμμανουήλ. Λήψη αρχείου zip

17.- Συζήτηση του θέματος που αφορά « Επιβλαβή  και επικίνδυνα  πλοία σε  Αρχαιολογικό χώρο  της Σαλαμίνας, κατόπιν αιτήματος του Δ.Σ. κ. Δερτούζου Εμμανουήλ Λήψη αρχείου zip