Δευτέρα, 24 Ιουνίου, 2024

Έργα

ergat_1

Αποκατάσταση, επέκταση και αναβάθμιση οδοφωτισμού σε όλη την περιοχή των Eργατικών Kατοικιών.

0
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Σαλαμίνα, 01.07.2022 Επισκευάσαμε, αναβαθμίσαμε πλήρως και επεκτείναμε το δίκτυο οδοφωτισμού στις Εργατικές Κατοικίες. Το δίκτυο ήταν κατεστραμμένο με αποτέλεσμα όλη η περιοχή να βρίσκονταν στο σκοτάδι. Το μεγάλο αυτό πρόβλημα λύθηκε και η περιοχή έχει πλέον...

Ανοικτός Ηλεκτρονικό Μειοδοτικός Διαγωνισμός: «Κατασκευή της εξωτερικής διακλάδωσης της αποχέτευσης από τη ρυμοτομική γραμμή...

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΕΥΧΟΣ ΦΑΥ ΤΕΥΧΟΣ ΣΑΥ ΣΑΥ ΦΑΥ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΣΧΕΔΙΑ ΣEΛΗNIA - ΔΙKTΥA KATAΣKEYAΣMENA ΣΧΕΔΙΑ ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ - ΔΙKTΥA KATAΣKEYAΣMENA ΕΕΕΣ (PDF) EEEΣ (ZIP - XML)

Ανοικτός Διεθνής Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για Προμήθεια Οικολογικών Συστημάτων Βυθιζόμενων Κάδων Διαβαθμισμένης Συμπίεσης και Κάδων...

0
ΑΠΟΦΑΣΗ 45_2022 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΔΩΝ 1100lt ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΔΩΝ  ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΔΩΝ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΔΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΔΩΝ 1.100lt ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΔΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΔΩΝ 1100lt ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΔΩΝ  

Εκπόνηση μελετών ωρίμανσης για την κατασκευή πράσινου σημείου, σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων και χωρων υπηρεσίας...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ