Τετάρτη, 6 Ιουλίου, 2022

Ελένη Μέξη
242 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ0 ΣΧΟΛΙΑ

20η Έκτακτη

Αποδοχή παραίτησης του Προέδρου  του Λιμενικού Ταμείου , ορισμός νέων μελών  Διοικητικού Συμβουλίου  και ορισμός νέου  Προέδρου του Ν.Π.Δ.Δ. Λήψη Αρχείου ZIP

19η Ειδική Συνεδρίαση

  1.-  Έγκριση    Ισολογισμού Δήμου Σαλαμίνας  οικ. Έτους   2014. ΛΗΨΗ ZIP ΑΡΧΕΙΟΥ 2.-. Έγκριση    Ισολογισμού  Δήμου Σαλαμίνας  οικ. Έτους  2015. ΛΗΨΗ ZIP ΑΡΧΕΙΟΥ 3.-  Έγκριση    Ισολογισμού  Δήμου...

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. 8μηνης διάρκειας (ανταποδοτικά)

1_ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ1 2022 2_ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ 3_ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ_ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ_2022 4_ΑΙΤΗΣΗ_ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ 2 ΔΕ ΥΕ-3 5_ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ_ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 6_ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ_ΚΩΛΥΜΑ 7_ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την επισκευή-συντήρηση δικτύου vacuum

ΑΠΟΦΑΣΗ 160_2022 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 4_2022 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ