Κυριακή, 14 Αυγούστου, 2022

Ελένη Μέξη
258 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ0 ΣΧΟΛΙΑ

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. 8μηνης διάρκειας (ανταποδοτικά)

1_ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 2022 2_ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΟΧ1 2022   1_ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ1 2022 2_ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ 3_ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ_ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ_2022 4_ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την επισκευή-συντήρηση δικτύου vacuum

ΑΠΟΦΑΣΗ 160_2022 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 4_2022 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ