ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΑΜΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΦΙΛΩΝ Α.με.Α ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
Λ. Φανερωμένης 33
189 00, ΣΑΛΑΜΙΝΑ
Τηλ/FAX: 2104640728
Web: www.ameasalaminas1992.gr
E-mail: ameasalaminas1992@gmail.com

ΜΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ – ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ για Α.με.Α
ΑΓΙΟΣ ΣΥΜΕΩΝ
Τέρμα Ταξιαρχών & Αγ. Μαρκέλλας
18902, ΣΑΛΑΜΙΝΑ

 «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ»

ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Σύλλογος Γονέων-Φίλων ΑμεΑ Σαλαμίνας, στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) για την προγραμματική περίοδο 2021-2027, Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική» και δράση «4.11.10.1- Κέντρα Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας [ΚΔΗΦ] Ατόμων με Αναπηρία» του Προγράμματος «Αττική» – ΕΚΤ», λειτουργώντας ως δικαιούχος της της Πράξης «ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ “ΜΙΚΤΟ ΚΔΗΦ ΑΜΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ «ΑΓ.ΣΥΜΕΩΝ»” με Κωδικό ΟΠΣ 6003537»», του ΕΠ «Αττική», της Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027, προκηρύσσει την πλήρωση πέντε (5) θέσεων ωφελούμενων στο Μικτό ΚΔΗΦ ΑΜΕΑ «ΑΓΙΟΣ ΣΥΜΕΩΝ».

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει την Δευτέρα 11 Μαρτίου 2024 και λήγει έως την πλήρωση των πέντε (5) θέσεων.

Για την προκήρυξη αναλυτικές πληροφορίες στην ιστοσελίδα του φορέα www.ameasalaminas1992.gr και στο τηλ. 2104640728