Σήμερα ο υπερήλικος Άρης, μας επισκέφτηκε, για τον προγραμματισμένο κτηνιατρικό του έλεγχο!

Αδέσποτα

Είμαστε ευγνώμονες στον υπέροχο άνθρωπο που ανέλαβε την φιλοξενία του!!