Κατασκευάστηκε η οδός Πάρ. Ζωοδόχου Πηγής μήκους 650μ από τον Δήμο Σαλαμίνας με χρηματοδότηση που πέτυχε

drom_

Σαλαμίνα, 12.04.2023

Ένα ακόμη σημαντικό έργο είναι γεγονός!
Κατασκευάσαμε την οδό Πάρ. Ζωοδόχου Πηγής μήκους 650μ. με χρηματοδότηση που εξασφαλίσαμε από το Πρόγραμμα ΑΝΤ.ΤΡΙΤΣΗΣ για έργα αγροτικής οδοποιίας.
Με την νέα αυτήν παρακαμπτήρια οδό επιτυγχάνουμε, εκτός της πρόσβασης σε γεωργικές καλλιέργειες, την αποσυμφόρηση της οδού Ζωοδ. Πηγής, τον δρόμο δηλαδή μπροστά από τα σχολικά συγκροτήματα (1ο, 3ο Γυμνάσιο, 1ο ΕΠΑΛ, Εσπ.ΕΠΑΛ), και ειδικά από τα βαρέα οχήματα για την προστασία και την ασφάλεια των μαθητών.

Eκ του Γραφείου Τύπου

drom_4-1