Ενισχύεται η Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου Σαλαμίνας με την απόκτηση νέου υπερσύγχρονου φορτηγού οχήματος μεταφοράς απορριματοδεκτών

ΓΑΤΖΟΣ 2023_4

Σαλαμίνα, 31.08.2023

Ένα ακόμη ‘όπλο’ στην μάχη για μια καθαρή Σαλαμίνα!

Αποκτήσαμε με χρηματοδότηση που εξασ

φαλίσαμε ένα νέο, υπερσύγχρονο όχημα μεταφοράς απορριματοδεκτών (γάτζος).

Ο Δήμος Σαλαμίνας παρέλαβε το 3ο νέο φορτηγό που θα βοηθήσει να μεταφέρουμε πιο γρήγορα απορρίμματα εκτός νησιού.

Eκ του Γραφείου Τύπου