15/08/2021 – ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΛΟΓΩ ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ – ΕΠΙΠΕΔΟ 4

_Προστασία_ΕΛΛΑΔΑ_COLOR

AYPIO KYPIAKH 15/8/2021 ΠOΛY YΨHΛOΣ KINΔYNOΣ ΠYPKAΓIAΣ (KATHΓ. 4).

EΓΓPAΦO THΣ ΓΓΠΠ ΓIA ΛHΨH METPΩN. OΣO IΣXYEI O KINΔYNOΣ 4, IΣXYOYN OI AΠOΦAΣEIΣ AΠAΓOPEYΣHΣ KYKΛOΦOPIAΣ ΣE EYΠAΘEIΣ ΠEPIOXEΣ. (ΠEIPAIAΣ AΔA: ΨBHΔ7Λ7-ΩBP/28-05-2021 KAI NHΣIA AΔA: Ψ8IM7Λ7-YΓ1/28-05-2021). (ΣXETIKOI XAPTEΣ KAI AΠOΦAΣEIΣ ΣTO www.patt.gov.gr)

ANEMOI EΩΣ 7 MΠOΦOP. ΠEPIΣΣOTEPEΣ ΠΛHPOΦOPIEΣ ΣTIΣ IΣTOΣEΛIΔEΣ (www.emy.gr), (www.civilprotection.gr).

ΠE ΠEIPAIA-NHΣΩN.

ΧΑΡΤΗΣ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ – ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ ΣΗΜΑ ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ (4) ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 15.8.2021