Αποκατάσταση της αλήθειας σε σχέση με τα όσα διακινούνται για τα δήθεν λύματα που απορρέουν από το δίκτυο αποχέτευσης

Σαλαμίνα, 11.04.2023

Προς αποκατάσταση της αλήθειας και για την σωστή ενημέρωση των συμπολιτών μας σε σχέση με τα όσα διακινούνται σχετικά με δήθεν λύματα που απορρέουν από το δίκτυο αποχέτευσης ενημερώνουμε τα εξής:

Α. Όσον αφορά τα ύδατα που έτρεξαν από φρεάτιο επί της Λ. Φανερωμένης η έμφραξη προκλήθηκε από κακή χρήση της αποχέτευσης από κάποιον συμπολίτη μας (βλ. φώτο). Οι υπηρεσίες του Δήμου μας αποκατέστησαν την βλάβη. Οι εν λόγω αγωγοί στο σημείο αυτό καταλήγουν στο αντλιοστάσιο ΑΣ1 της ΕΥΔΑΠ χωρίς να παρεμβάλλεται στη διαδικασία το δυτικό αντλιοστάσιο του αναρροφητικού δικτύου αρμοδιότητας του Δήμου, ήτοι αυτό που είχε προκληθεί η πυρκαγιά.

Β. Όσον αφορά τα ύδατα που έτρεξαν από φρεάτιο επί της Λ. Ιπποκράτους καθώς και επί της Λ. Σαλαμίνος και στις δύο περιπτώσεις πρόκειται για φρεάτια ομβρίων υδάτων και όχι αποχέτευσης. Να τονιστεί δε ότι και στις δύο αυτές οδούς τα ακάθαρτα ύδατα οδηγούνται στο ανατολικό αντλιοστάσιο του δήμου, που λειτουργεί κανονικά και όχι στο δυτικό αντλιοστάσιο του δήμου, ήτοι αυτό που είχε προκληθεί η πυρκαγιά.

Eκ του Γραφείου Τύπου