6η Τακτική Συνεδρίαση

 1. Έγκριση  Ισολογισμού  οικ. Έτους 2022  του Ν. Π.Δ.Δ.  Α.ΚΟΙ.ΠΟ.Π.  Δήμου Σαλαμίνας ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος  Διοικητικών & Οικονομικών  Υπηρεσιών  κ. ΑλαΪσκας Αθανάσιος. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.
 2. Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Σαλαμίνας  οικ. Έτους 2024. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Αντιδήμαρχος  Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Κόγιας  Νικόλαος. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.
 3. Αποδοχή έγκρισης  του διακανονισμού  οφειλής  μεταξύ  Δήμου Σαλαμίνας  και της εταιρείας  ¨  Π.ΔΕΛΗΚΟΥΡΑΣ – Δ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Ο.Ε» με διακριτικό τίτλο  GEOPLAN. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΔΗΜΑΡΧΟΣ. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.
 4. Ανάθεση υποβοήθησης  σε ορκωτό Λογιστή  στην Επιτροπή Καταγραφής  και Απογραφής  των καταργούμενων  νομικών προσώπων. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.
 5. Εκπροσώπηση πρόσβασης στους λογαριασμούς του Δήμου Σαλαμίνας και του Δημοτικού λιμενικού Ταμείου Σαλαμίνας, σε όλα τα συνεργαζόμενα πιστωτικά ιδρύματα, (ALPHA BANK, EUROBANK, ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ, ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ , ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ) μέσω διαδικτύου (e-banking)  και ορισμός της  Ειδικής Ταμία ως διαχειρίστρια  των συναλλαγών στα ανωτέρω  πιστωτικά  ιδρύματα  και στα Υποκαταστήματά τους.ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Αντιδήμαρχος  Διοικητικών & Οικονομικών  Υπηρεσιών  κ. ΑλαΪσκας  Αθανάσιος. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP. 
 6. Ορισμός εκπροσώπου και αναπληρωτή στην Γενική Συνέλευση των  Μετόχων  του Δικτύου Συνεργασίας  Δήμων ΠΕ Νήσων  Αττικής. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :  ΔΗΜΑΡΧΟΣ. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.
 7. Συγκρότηση Επιτροπών   Παρακολούθησης  και παραλαβής Προμηθειών. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Αντιδήμαρχος  Διοικητικών & Οικονομικών  Υπηρεσιών      κ. ΑλαΪσκας  Αθανάσιος.  ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.
 8. Συγκρότηση συλλογικών οργάνων  Δ/νσης Περιβάλλοντος Πράσινου & Καθαριότητας  Πρασίνου & Καθαριότητας  και  ορισμός  μελών τους  με κλήρωση  σε εφαρμογή  του άρθρου  26 του Ν. 4024/2011. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος  Περιβάλλοντος Πρασίνου & Καθαριότητας  κ. Βακάλης Αντώνιος. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.
 9. ΄Εγκριση πρόσληψης προσωπικού στο πλαίσιο υλοποίησης της συγχρηματοδοτούμενης Πράξης : «Συνέχιση Λειτουργίας Συμβουλευτικού Κέντρου Γυναικών στο Δήμο Σαλαμίνας» με κωδικό ΟΠΣ Μ6002644 στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα «ΑΤΤΙΚΗ 2021-2027».  ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Αντιδήμαρχος Παιδείας & κοινωνικών Υπηρεσιών κ.Καλιότσου – Κανάρη  Παναγιώτα. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.
 10. Προσθήκη ειδικότητας «Βοηθός Νοσηλευτή»  στον τομέα Υγείας , Πρόνοιας  Ευεξίας  του Εσπερινού ΕΠΑΛ  Σαλαμίνας. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Αντιδήμαρχος Παιδείας & κοινωνικών Υπηρεσιών κα Καλιότσου – Κανάρη Παναγιώτα. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.
 11. Αποδοχή τιμολογίου. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Καθαριότητας κ. Βακάλης Αντώνιος. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.
 12. Συζήτηση του θέματος που αφορά τα προβλήματα των σχολείων του Δήμου Σαλαμίνας, κατόπιν αιτήματος της Δ.Σ. κας Παπαελευθερίου Μαρίας. ΕΙΣΗΤΗΤΗΣ: Δημ. Σύμβουλος κα Παπαελευθερίου Μαρία. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.