5η Τακτική Συνεδρίαση

 1. ΄Εγκριση   Τεχνικού   Προγράμματος  Δήμου Σαλαμίνας  οικ. Έτους  2023. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.
 2. Έγκριση   Ισολογισμού  του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου   οικ. χρήσης  2017. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP
 3. Έγκριση  Προϋπολογισμού και  Τεχνικού  Προγράμματος  του ΑΚΟΙΠΟΠ οικ. έτους  2023. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP
 4. Έγκριση Ολοκληρωμένου Προγράμματος  Δράσης  του ΑΚΟΙΠΟΠ οικ. Έτους  2023. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP
 5. Έγκριση  Απολογισμού   Σχολικής Επιτροπής Β’/θμιας Εκπαίδευσης  φορολογικού έτους 2021. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP
 6. Συγκρότηση  συλλογικών οργάνων Δ/νσης Περιβάλλοντος, Πρασίνου  και Καθαριότητας   και ορισμός μελών τους  με κλήρωση  σε εφαρμογή  του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP
 7. Έκφραση σύμφωνης γνώμης  ή μη , στην  υπ’ αριθμ. 7/2022 απόφαση του  Συμβουλίου της Κοινότητας Αμπελακίων. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP 
 8. Έγκριση  συμμετοχής  στο Πρόγραμμα  « Υγεία  για όλους » και εξουσιοδότηση του Δημάρχου  για σύναψη μνημονίου  συνεργασίας , που αφορά τον  εμβολιασμό ΡΟΜΑ. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP
 9. Εξουσιοδότηση  Δημάρχου για σύναψη  μνημονίου  συνεργασίας με το χαμόγελοτου παιδιού. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP
 10. ΄Εγκριση Υψομετρικής Μελέτης. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP
 11. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP