4η Τακτική Συνεδρίαση

1. Καθορισμός τελών , δικαιωμάτων  και εισφορών (άρθρο 72 παρ. 1ζ του Ν. 3852/2010) και ειδικότερα για την αναπροσαρμογή ή μη των τελών κατάληψης  κοινόχρηστου χώρου  και νεκροταφείου , για το έτος 2023. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP .

2. Καθορισμός τελών καθαριότητας  και  ηλεκτροφωτισμού, για το έτος 2023. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP .

3. Έγκριση τακτικής επιχορήγησης  ΝΠΔΔ Βιβλιοθήκη – Μουσείο  Λαϊκής Τέχνης  και Ιστορίας, για το έτος 2023. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP .

4. Έγκριση Ισολογισμού  του Ν.Π.Δ.Δ. Άθλησης , Κοινωνικής Πολιτικής  & Παιδείας Δήμου Σαλαμίνας οικ. χρήσης 2019. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP .

5. Έγκριση Ισολογισμού  του Ν.Π.Δ.Δ. Άθλησης , Κοινωνικής Πολιτικής  & Παιδείας Δήμου Σαλαμίνας οικ. χρήσης 2020. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP .

6. Έγκριση Ισολογισμού  του Ν.Π.Δ.Δ. Άθλησης , Κοινωνικής Πολιτικής  & Παιδείας Δήμου Σαλαμίνας οικ. χρήσης 2021. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP .

7. Έγκριση  Απολογισμού  του Ν.Π.Δ.Δ. Άθλησης , Κοινωνικής Πολιτικής  & Παιδείας Δήμου Σαλαμίνας οικ. χρήσης 2021. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

8.΄Εκφραση  σύμφωνης γνώμης  στην σημειακή τροποποίηση  Γενικού Πολεοδομικού σχεδίου  στο Ο.Τ. 193  του εγκεκριμένου σχεδίου Δήμου Σαλαμίνας, κατόπιν  αιτήσεως  των κ.κ. Χατζηκώστα  Νικολάου και Μαρούδη Ελισσάβετ. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP .

9. Έγκριση Επιχειρησιακού Προγράμματος διαχείρισης  ζώων συντροφιάς Δήμου Σαλαμίνας. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP .

10. Συζήτηση του θέματος για  την κύρωση  του Προεδρικού Διατάγματος (ΦΕΚ Δ’ 23 /25-1-23) που  αφορά  εξελίξεις  ως προς το master plan του ΟΛΠ στο οποίο συμπεριλαμβάνονται σημεία για το νησί μας τα οποία υποβαθμίζουν  τον Αρχαιολογικό  Ιστορικό  χώρο, κατόπιν αιτήματος του Δ.Σ. κ. Δερτούζου Εμμανουήλ. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

11. Συζήτηση του  θέματος που αφορά  την μετατροπή  των συμβάσεων μερικής απασχόλησης  σε πλήρη απασχόληση, κατόπιν αιτήματος  της Δ.Σ. κας Παπαελευθερίου Μαρίας . ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP .

12.  Συζήτηση του θέματος  που  αφορά την παροχή των Μέσων Ατομικής Προστασίας  στους εργαζόμενους, κατόπιν αιτήματος  της Δ.Σ. κας Παπαελευθερίου Μαρίας. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP .

13. Συζήτηση του θέματος  που αφορά  την παρέμβαση  της Δημοτικής  Αρχής στο ΚΤΕΛ Σαλαμίνας, για μειωμένο εισητήριο  στην μετακίνηση των σχολικών  καθαριστριών, κατόπιν αιτήματος της Δ.Σ. κας Παπαελευθερίου Μαρίας. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP .

14. Συζήτηση του θέματος που αφορά τα καθήκοντα των σχολικών καθαριστριών, κατόπιν αιτήματος της Δ.Σ. κας Παπαελευθερίου Μαρίας. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP .