30η Συνεδρίαση

1.-   Έγκριση  3ης  Τροποποίησης  Τεχνικού Προγράμματος  Δήμου Σαλαμίνας  οικ. Έτους 2022. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ.

2.- Έγκριση 3ης Αναμόρφωσης  Προϋπολογισμού  Δήμου Σαλαμίνας, οικ. Έτους  2022. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ.

3.-  Αντικατάσταση μέλους στο Διοικητικό  Συμβούλιο της  Δευτεροβάθμιας  Σχολικής Επιτροπής  Δήμου Σαλαμίνας. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ.

4.-  Μεταφορά ποσού  από την Τράπεζα Ελλάδος  σε λογαριασμό ιδίων  πόρων. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ.

5.-   Έγκριση χορήγησης  ή μη,  άδειας λειτουργίας υπαίθριας  κολυμβητικής δεξαμενής  (παιδικής ) εμβαδού  68 τ.μ. ιδιοκτησίας της εταιρείας Γ. Αλευρομάγειρος – Β. Τυρογαλά Ο.Ε. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ.

6.-   Έγκριση χορήγησης  ή μη,  άδειας λειτουργίας υπαίθριας  κολυμβητικής δεξαμενής  εμβαδού  289 τ.μ. ιδιοκτησίας της εταιρείας Γ. Αλευρομάγειρος – Β. Τυρογαλά Ο.Ε. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ.

7.-   Χαρακτηρισμός  τάφου,  ως οικογενειακός . ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ.