23η Έκτακτη

  1. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 83/2022 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου  που αφορά:  Είσπραξη χρηματικών προκαταβολών από ιδιοκτήτες ακινήτων περιοχής Β΄ κατοικίας του Δήμου Σαλαμίνας για την χρηματοδότηση της μελέτης «Αναθεώρηση (επανέγκριση) Πολεοδομικής μελέτης περιοχών Β’ κατοικίας Αγ. Δημήτριος-Ζορμπαλά-Περιστέρια-Μαρούδι» Δήμου Σαλαμίνας και Επανακαθορισμός της αξίας των οικοπέδων περιοχών Β’ κατοικίας. Λήψη Αρχείου zip

Το κατεπείγον συνίσταται στην άμεση ενημέρωση των δημοτών  για την μη καταβολή  εισφορών , δεδομένου ότι  θα γίνει επανακαθορισμός  της αξίας των ακινήτων  που  ανήκουν στην  περιοχή Β΄κατοικίας.

2.-  Εξέταση   αιτήματος  Σωματείου  Υπαίθριων Εμπόρων  «Porto Leone»  για απαλλαγή από τέλη κατάληψης  κοινόχρηστου χώρου , όσον αφορά την  διεξαγωγή  εμποροπανηγύρεων,  λόγω της  οικονομικής  ζημίας  που προκλήθηκε  από την εκκένωση του χώρου  του Προφήτη  Ηλία,  εξαιτίας της  πυρκαγιάς  στον Λόφο Πατρίς και την ανάγκη διέλευσης  πυροσβεστικών οχημάτων την  20η  Ιουλίου 2022. Λήψη Αρχείου zip

Το κατεπείγον συνίσταται στην άμεση  απαλλαγή  των υπόχρεων από τα τέλη κατάληψης κοινόχρηστου χώρου, εξαιτίας της πυρκαγιάς.

3.- Λήψη έκτακτων μέτρων  για την  ασφαλή πραγματοποίηση  της θρησκευτικής  εμποροπανήγυρης  της Ι.Μ. Παναγίας   Φανερωμένης  Σαλαμίνας. Λήψη αρχείου

Το κατεπείγον  του θέματος συνίσταται στο γεγονός ότι πρέπει να ενημερωθούν  άμεσα οι ενδιαφερόμενοι για την ασφαλή  διεξαγωγή  της θρησκευτικής εμποροπανήγυρης.