19η Έκτακτη Συνεδρίαση

  1. Συζήτηση και λήψη απόφασης για το υπ’ αρ. Ο.Τ. 732  του  Δήμου Σαλαμίνας ..ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ

Το κατεπείγον της  Συνεδρίασης συνίσταται στο γεγονός ότι πρέπει άμεσα να ενημερωθούν ορθά επί του  θέματος οι  ενδιαφερόμενοι κάτοικοι  της συγκεκριμένης περιοχής.