Κατασκευή υπολειπόμενου δικτύου αποχέτευσης Δημοτικής Κοινότητας Αμπελακίων (Ανοικτή Διαδικασία)