Ανακοίνωση για το Καρναβάλι 2024 του Δήμου Σαλαμίνας

Σαλαμίνα, 12.02.2024

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Στα πλαίσια των Καρναβαλικών εκδηλώσεων σας ενημερώνουμε ότι μπορείτε να συμμετέχετε στο Καρναβάλι του Δήμου Σαλαμίνας την Κυριακή, 10 Μαρτίου 2024 και ώρα 15:00.

Όσοι επιθυμείτε να λάβετε μέρος ατομικά, μπορείτε να παρελάσετε.

Για ομαδικές συμμετοχές, ενημερώστε το ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ έως και την Τρίτη, 20 Φεβρουαρίου 2024 για να δηλώσετε το θέμα σας.

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΡΝΕΣΗ – ΛΑΛΟΥΣΗ ΣΟΦΙΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ • ΤΗΛ: 2132027567 – 2132027568

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΕ ΜΟΡΦΗ PDF