Κλειστά θα παραμείνουν αύριο 15 Οκτωβρίου και στη Σαλαμίνα τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης καθώς και οι δημοτικοί παιδικοί σταθμοί

Σαλαμίνα, 14.10.2021

Κλειστά θα παραμείνουν αύριο 15 Οκτωβρίου και στη Σαλαμίνα τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σύμφωνα με απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής κου. Γιώργου Πατούλη.

Επίσης, με απόφαση του Δημάρχου Σαλαμίνας Γιώργου Παναγόπουλου θα παραμείνουν κλειστοί οι δημοτικοί παιδικοί σταθμοί της Σαλαμίνας.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ