Εξασφαλίσαμε €25.726,20 για παροχή κτηνιατρικών υπηρεσιών σε αδέσποτα από το πρόγραμμα “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II”

Σαλαμίνα, 16.11.2022

Ο Δήμος μας με γνώμονα πάντα την προστασία, την περίθαλψη και τη διασφάλιση καλών συνθηκών διαβίωσης για τα αδέσποτα, εξασφάλισε από το πρόγραμμα “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II” του ΥΠ.ΕΣ. ποσό €25.767,20 για παροχή κτηνιατρικών υπηρεσιών σε αδέσποτα και αγορά σχετικού εξοπλισμού.

Ο σεβασμός στα ζώα συντροφιάς είναι για εμάς προτεραιότητα!

Εκ του Γραφείου Τύπου