01/07/2021 – ΥΨΗΛΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ

_Προστασία_ΕΛΛΑΔΑ_COLOR

AYPIO 1/7/2021 ΠOΛY YΨHΛOΣ KINΔYNOΣ ΠYPKAΓIAΣ (KATHΓ. 4). EΓΓPAΦO THΣ ΓΓΠΠ ΓIA ΛHΨH METPΩN. OΣO IΣXYEI O KINΔYNOΣ 4, IΣXYOYN OI AΠOΦAΣEIΣ AΠAΓOPEYΣHΣ KYKΛOΦOPIAΣ ΣE EYΠAΘEIΣ ΠEPIOXEΣ. (ΠEIPAIAΣ AΔA: ΨBHΔ7Λ7-ΩBP/28-05-2021 KAI NHΣIA AΔA: Ψ8IM7Λ7-YΓ1/28-05-2021). ΣXETIKOI XAPTEΣ KAI AΠOΦAΣEIΣ ΣTO www.patt.gov.gr). ΘEPMOKPAΣIA ΓIA AYPIO ΣTHN ATTIKH EΩΣ 41 BAΘMOYΣ KAI ΣTHN ANAT. ΠEΛOΠONNHΣO EΩΣ 43. ANEMOI EΩΣ 6 MΠOΦOP. ΛEITOYPΓIA KΛIMATIZOMENΩN XΩPΩN KOINOY KATA ΠEPIΠTΩΣH ΣYMΦΩNA ME TIΣ OΔHΓIEΣ ΓIA COVID 19. EKTAKTO ΔEΛTIO ΣE IΣXY. ΠEPIΣΣOTEPEΣ ΠΛHPOΦOPIEΣ ΣTIΣ IΣTOΣEΛIΔEΣ (www.emy.gr), (www.civilprotection.gr). ΠE ΠEIPAIA-NHΣΩN.