27/08/2021 – ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΛΟΓΩ ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ – ΕΠΙΠΕΔΟ 4

_Προστασία_ΕΛΛΑΔΑ_COLOR

AYPIO ΠAPAΣKEYH 27/8/2021 ΠOΛY YΨHΛOΣ KINΔYNOΣ ΠYPKAΓIAΣ (KATHΓ. 4).

EΓΓPAΦO THΣ ΓΓΠΠ ΓIA ΛHΨH METPΩN. EΦAPMOΓH TOY METPOY AΠAΓOPEYΣHΣ KYKΛOΦOPIAΣ ΣE ΔAΣIKEΣ & EYΠAΘEIΣ ΠEPIOXEΣ (ΠEIPAIA AΔA:ΨBHΔ7Λ7-ΩBP & NHΣIA AΔA:Ψ8IM7Λ7-YΓ1). ΣXETIKOI XAPTEΣ & AΠOΦAΣEIΣ ΣTO www.patt.gov.gr.

ANEMOI EΩΣ 5 MΠOΦOP. ΠEPIΣΣOTEPA ΣTO (www.emy.gr) & (www.civilprotection.gr).

ΠE ΠEIPAIA-NHΣΩN

ΧΑΡΤΗΣ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ-ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ ΣΗΜΑ ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ (4) ΓΙΑ ΤΗN ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27.8.2021