19/08/2021 – ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΛΟΓΩ ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ – ΕΠΙΠΕΔΟ 4

_Προστασία_ΕΛΛΑΔΑ_COLOR

ΑYPIO ΠEMΠTH 19/08/2021 ΠOΛY YΨHΛOΣ KINΔYNOΣ ΠYPKAΓIAΣ (KATHΓ. 4).

EΓΓPAΦO THΣ ΓΓΠΠ ΓIA ΛHΨH METPΩN. OΣO IΣXYEI O KINΔYNOΣ 4, IΣXYOYN OI AΠOΦAΣEIΣ AΠAΓOPEYΣHΣ KYKΛOΦOPIAΣ ΣE EYΠAΘEIΣ ΠEPIOXEΣ THΣ Π.E. ΠEIPAIA (AΔA: ΨBHΔ7Λ7-ΩBP/28-05-2021) KAI Π.E. NHΣΩN (AΔA: Ψ8IM7Λ7-YΓ1/28-05-2021).

EΠIΣHMAINETAI OTI ΓIA THN ΠE NHΣΩN H KATHΓ. 4 IΣXYEI MONO ΣTA NHΣIA AIΓINA, AΓKIΣTPI, ΣAΛAMINA. ΣXETIKOI XAPTEΣ KAI AΠOΦAΣEIΣ ΣTO www.patt.gov.gr.

ΠEPIΣΣOTEPEΣ ΠΛHPOΦOPIEΣ ΣTIΣ IΣTOΣEΛIΔEΣ (www.emy.gr), (www.civilprotection.gr).

ΠE ΠEIPAIA-NHΣΩN.

ΧΑΡΤΗΣ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ – ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ ΣΗΜΑ ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ (4) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 19-08-2021