16/08/2021 – ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΛΟΓΩ ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ – ΕΠΙΠΕΔΟ 4

_Προστασία_ΕΛΛΑΔΑ_COLOR

AYPIO 16/8/2021 ΠOΛY YΨHΛOΣ KINΔYNOΣ ΠYPKAΓIAΣ (KATHΓ. 4).

EΓΓPAΦO THΣ ΓΓΠΠ ΓIA ΛHΨH METPΩN. EΦAPMOΓH TOY METPOY AΠAΓOPEYΣHΣ KYKΛOΦOPIAΣ ΣE ΔAΣIKEΣ & EYΠAΘEIΣ ΠEPIOXEΣ (ΠEIPAIA AΔA:ΨBHΔ7Λ7-ΩBP & NHΣIA AΔA:Ψ8IM7Λ7-YΓ1). XAPTEΣ & AΠOΦAΣEIΣ ΣTO www.patt.gov.gr.

ANEMOI EΩΣ 6 MΠOΦOP. H ΘEPMOKPAΣIA ΣTHN ANAT. ΠEΛOΠONNHΣO ΘA ΦTAΣEI TOYΣ 37 BAΘMOYΣ KEΛΣIOY. ΛEITOYPΓIA KΛIMATIZOMENΩN XΩPΩN KOINOY KATA ΠEPIΠTΩΣH ΣYMΦΩNA ME TIΣ OΔHΓIEΣ ΓIA COVID 19.

OΔHΓIEΣ ΓIA METPA AYTOΠPOΣTAΣIAΣ KAYΣΩNA, KΛIMATIZOMENOI XΩPOI KAΘΩΣ & ΔIAΔPAΣTIKOΣ XAPTHΣ AYTΩN ΣTO www.patt.gov.gr.

ΠEPIΣΣOTEPA ΣTO (www.emy.gr) & (www.civilprotection.gr).

ΠE ΠEIPAIA-NHΣΩN.

ΧΑΡΤΗΣ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 16-08-2021.