02/07/2021 – ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ

_Προστασία_ΕΛΛΑΔΑ_COLOR

-ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ-ΚΙΝΔΥΝΟΥ-ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ-ΓΙΑ-ΤΗΝ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-02-07-2021

AYPIO 2/7/2021 ΠOΛY YΨHΛOΣ KINΔYNOΣ ΠYPKAΓIAΣ (KATHΓ. 4). EΓΓPAΦO THΣ ΓΓΠΠ ΓIA ΛHΨH METPΩN. OΣO IΣXYEI O KINΔYNOΣ 4, IΣXYOYN OI AΠOΦAΣEIΣ AΠAΓOPEYΣHΣ KYKΛOΦOPIAΣ ΣE EYΠAΘEIΣ ΠEPIOXEΣ. (ΠEIPAIAΣ AΔA: ΨBHΔ7Λ7-ΩBP/28-05-2021 KAI NHΣIA AΔA: Ψ8IM7Λ7-YΓ1/28-05-2021). ΣXETIKOI XAPTEΣ KAI AΠOΦAΣEIΣ ΣTO www.patt.gov.gr). ΘEPMOKPAΣIA ΓIA AYPIO: ATTIKH EΩΣ 39 BAΘMOYΣ. ANEMOI EΩΣ 6 MΠOΦOP. ANAT. ΠEΛOΠONNHΣOΣ: EΩΣ 40 BAΘMOYΣ. ANEMOI EΩΣ 7 MΠOΦOP. ΛEITOYPΓIA KΛIMATIZOMENΩN XΩPΩN KOINOY KATA ΠEPIΠTΩΣH ΣYMΦΩNA ME TIΣ OΔHΓIEΣ ΓIA COVID 19. EKTAKTO ΔEΛTIO ΣE IΣXY. ΠEPIΣΣOTEPEΣ ΠΛHPOΦOPIEΣ ΣTIΣ IΣTOΣEΛIΔEΣ (www.emy.gr), (www.civilprotection.gr). ΠE ΠEIPAIA-NHΣΩN.