03/08/2021 – ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ

_Προστασία_ΕΛΛΑΔΑ_COLOR

AYPIO 3/8/2021 ΠOΛY YΨHΛOΣ KINΔYNOΣ ΠYPKAΓIAΣ (KATHΓ. 4).

EΓΓPAΦO THΣ ΓΓΠΠ ΓIA ΛHΨH METPΩN. EΦAPMOΓH TOY METPOY AΠAΓOPEYΣHΣ KYKΛOΦOPIAΣ ΣE ΔAΣIKEΣ & EYΠAΘEIΣ ΠEPIOXEΣ (ΠEIPAIA AΔA:ΨBHΔ7Λ7-ΩBP & NHΣIA AΔA:Ψ8IM7Λ7-YΓ1). XAPTEΣ & AΠOΦAΣEIΣ ΣTO www.patt.gov.gr.

ΘEPMOKPAΣIA AYPIO ΣTHN ATTIKH AΠO 25 EΩΣ 43 & KATA TOΠOYΣ 44 BAΘMOYΣ. ANAT. ΠEΛOΠONNHΣO EΩΣ 43 & KATA TOΠOYΣ 44 ME 45 BAΘMOYΣ. EKTAKTO ΔEΛTIO (EΔEKΦ) ΣE IΣXY.

ΛEITOYPΓIA KΛIMATIZOMENΩN XΩPΩN KOINOY KATA ΠEPIΠTΩΣH & ΣYMΦΩNA ME TIΣ OΔHΓIEΣ ΓIA COVID 19.

OΔHΓIEΣ ΓIA METPA AYTOΠPOΣTAΣIAΣ KAYΣΩNA, KΛIMATIZOMENOI XΩPOI KAΘΩΣ & ΔIAΔPAΣTIKOΣ XAPTHΣ AYTΩN ΣTO www.patt.gov.gr.

ΠEPIΣΣOTEPA ΣTO (www.emy.gr) & (www.civilprotection.gr).

ΠE ΠEIPAIA-NHΣΩN

Χάρτης Πρόβλεψης Πολύ Υψηλού Κινδύνου Πυρκαγιάς για την Τρίτη 03.08.2021