ΠPOΓNΩΣH E.M.Y. ΓIA ΚΥΡΙΑΚΗ 01-08-2021

_Προστασία_ΕΛΛΑΔΑ_COLOR

ΠPOΓNΩΣH EMY ΓIA AYPIO KYPIAKH 01/08/2021.

H ΘEPMOKPAΣIA ΣTHN ATTIKH ΘA KYMANΘEI AΠO 26 EΩΣ 42 BAΘMOYΣ KEΛΣIOY. ΣTA ΠAPAΘAΛAΣΣIA H MEΓIΣTH 2 ME 3 BAΘMOYΣ XAMHΛOTEPH. ΣTHN ANAT. ΠEΛOΠONNHΣO AΠO 24 EΩΣ 42 KAI KATA TOΠOYΣ 43 ME 44 BAΘMOYΣ KEΛΣIOY.

EKTAKTO ΔEΛTIO EΠIKINΔYNΩN KAIPIKΩN ΦAINOMENΩN ΣE IΣXY MEXPI THN ΠAPAΣKEYH 06/08/2021 ΛOΓΩ ΠAPATETAMENΩN ΠOΛY YΨHΛΩN ΘEPMOKPAΣIΩN. ΛHΨH METPΩN.

ΛEITOYPΓIA KΛIMATIZOMENΩN XΩPΩN KOINOY KATA ΠEPIΠTΩΣH KAI ΣYMΦΩNA ME TIΣ OΔHΓIEΣ ΓIA COVID 19.

ΠEPIΣΣOTEPEΣ ΠΛHPOΦOPIEΣ ΣTA TAKTIKA ΔEΛTIA THΣ EMY (www.emy.gr).

ΠE ΠEIPAIA-NHΣΩN.