Σάββατο, 28 Μαΐου, 2022

Κατηγορίες Άρθρων Εισηγήσεις Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου Εισηγήσεις Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου 2021
Print Friendly, PDF & Email
Κατηγορία: Εισηγήσεις Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου 2021

30η Συνεδρίαση

1.-΄Εγκριση χρονικής παράτασης Σύμβασης που αφορά:«Υπηρεσίες υποστήριξης στην σύνταξη οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2019 και παρακολούθησης διπλογραφικού για το έτος 2021». ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP 2.-΄Εγκριση Εσόδων...

28η Συνεδρίαση

1.- ΄Εγκριση όρων παραχώρησης χρήσης του ακινήτου με ΑΒΚ 149Π (Βλητικός Σταθμός) από την ΕΤΑΔ . ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP 2.- Δωρεάν παραχώρηση χώρου  από τον...

23η Συνεδρίαση

1.- Αποδοχή παραίτησης  της Προέδρου  και  μελών  του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Βιβλιοθήκη – Μουσείο Λαϊκής Τέχνης & Ιστορίας ,  ορισμός  νέου  Προέδρου και αντικατάσταση ...

22η Συνεδρίαση

1.- ΄Εγκριση 4ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Σαλαμίνας , έτους 2021. Λήψη αρχείου zip 2.- Έγκριση 4ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Σαλαμίνας, οικ. έτους 2021.   ...

21η Συνεδρίαση

Αντιρρήσεις /ενστάσεις επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου : Μελέτη, κατασκευή , χρηματοδότηση , λειτουργία, συντήρηση  & εκμετάλλευση  του έργου της υποθαλάσσιας...

17η Συνεδρίαση

1.- Λήψη απόφασης για την εκχώρηση εσόδων από ανταποδοτικά τέλη Φωτισμού για την χρηματοδότηση της Παροχής Υπηρεσιών με τίτλο «Ενεργειακή αναβάθμιση - αυτοματοποίηση του...

15η Συνεδρίαση

1.-  Συζήτηση  του θέματος  που αφορά « Ενεργειακή αναβάθμιση - αυτοματοποίηση του συστήματος ηλεκτροφωτισμού κοινόχρηστων χώρων και εφαρμογές Smart Cities, με εξοικονόμηση ενέργειας στο...

13η Συνεδρίαση

1.- Έγκριση  Απολογισμού Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Σαλαμίνας, έτους 2020. Λήψη αρχείου zip   2.-  Αναμόρφωση  Προϋπολογισμού Δήμου Σαλαμίνας οικ. Έτους 2021. Λήψη αρχείου zip   3.- Έγκριση...

10η Συνεδρίαση

  Λήψη απόφασης για την ανακήρυξη της κας Μαριάννας Βαρδινογιάννη «Πρέσβειρα Καλής Θελήσεως της UNESCO» ως επίτιμη Δημότη του Δήμου Σαλαμίνας. Λήψη αρχείου zip ...

7η Συνεδρίαση

Συζήτηση του θέματος που αφορά : «Την υποθαλάσσια Ζεύξη Σαλαμίνας – Περάματος». Λήψη αρχείου zip