13η Συνεδρίαση

1.Έγκριση  Απολογισμού Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Σαλαμίνας, έτους 2020. Λήψη αρχείου zip

 

2.-  Αναμόρφωση  Προϋπολογισμού Δήμου Σαλαμίνας οικ. Έτους 2021. Λήψη αρχείου zip

 

3.- Έγκριση παράτασης  προθεσμίας του έργου: «  Επισκευή και Συντήρηση Σχολικών  κτιρίων , αύλειων χώρων  και λοιπές δράσεις ( Φιλόδημος ΙΙ )». Λήψη αρχείου zip

 

4.- ΄Εγκριση  παράτασης προθεσμίας περαίωσης  του έργου  « Κατασκευή  Δημοτικής Βιβλιοθήκης  στα Αμπελάκια . Λήψη αρχείου zip

 

5.-  Έγκριση παράτασης  προθεσμίας του έργου: «  Επισκευή και Συντήρηση Σχολικών  κτιρίων  2017 (ΣΑΤΑ)». Λήψη αρχείου zip

 

6.- Έγκριση παράτασης  προθεσμίας του έργου: « Συντήρηση  – Βελτίωση  οδικού δικτύου  Δήμου Σαλαμίνας  έτους 2019». Λήψη αρχείου zip

 

7.- Έγκριση   2ης παράτασης  προθεσμίας  του έργου «Επέκταση αγωγού ακαθάρτων». Λήψη αρχείου zip

8.- Έγκριση παραχώρησης  κοινοχρήστου χώρου  τμήματος  της πλατείας Εθνικής Αντίστασης , με την διαδικασία  της εκμίσθωσης  κατόπιν δημοπρασίας  για την προσωρινή εγκατάσταση και λειτουργία ψυχαγωγικών παιχνιδιών (κερματοφόρων ). Λήψη αρχείου zip

 

9.-  Χαρακτηρισμός τάφων ως οικογενειακοί. Λήψη αρχείου zip

 

10.- Έγκριση παραχώρησης  κοινοχρήστου χώρου   σε  τμήμα  της παραλίας  Γυάλας,  για την τοποθέτηση  κινητής καντίνας. Λήψη αρχείου zip

 

11.- Έγκριση παραχώρησης  κοινοχρήστου χώρου   σε τμήμα  της παραλίας  Μικρής  Ηλιακτής,   για την τοποθέτηση  κινητής καντίνας. Λήψη αρχείου zip

 

12.- Συζήτηση του θέματος που αφορά αυξημένα Δημοτικά Τέλη βάσει των τιμών ζώνης των  Περιοχών που ανήκουν οι ιδιοκτησίες, κατόπιν αιτήματος του Δ.Σ. κ. Μπάγιου Θρασύβουλου. Λήψη αρχείου zip

 

13.- Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας του Συμβουλευτικού Κέντρου Γυναίκας  του Δήμου Σαλαμίνας. Λήψη αρχείου zip

 

14.- Ορισμός  ορκωτού  ελεγκτή λογιστή με τον αναπληρωτή του , για έλεγχο ισολογισμών  οικ. ετών 2018,2019,2020 Δήμου Σαλαμίνας. Λήψη αρχείου zip

 

15.- Δημιουργία  5 θέσεων  πρακτικής  άσκησης  εξάμηνης  διάρκειας , σπουδαστών ΤΕΙ και ΑΤΕΙ  στον Δήμο μας. Λήψη αρχείου zip

 

16.- Έγκριση πρωτοκόλλου παράδοσης Ιερού μη ενοριακού  Κοιμητηριακού  Ναού  Ταξιαρχών Δημ. Κοινότητας Σαλαμίνας Λήψη αρχείου zip

 

17.- Αντικατάσταση  μέλους στην Επιτροπή Παρακολούθησης  & Παραλαβής  για προμήθειες  Τεχνικών Υλικών  εκτός καυσίμων  & Ελαιολιπαντικών. Λήψη αρχείου zip

 

18.- Αντικατάσταση  μελών στην Επιτροπή  Διοικητικών πράξεων  του άρθρου 11 παρ. 4 του Ν. 2307/1995. Λήψη αρχείου zip

 

19.-΄Εκφραση σύμφωνης γνώμης  στην τροποποίηση  εγκεκριμένου  ρυμοτομικού σχεδίου  που αφορά τον χαρακτηρισμό  σε εγκεκριμένο πεζόδρομο  παλαιάς υφιστάμενης  οδού Παν. Ιστράτη εντός του Ο.Τ. 96 στην Δ.Κ. Αιαντείου  του Δήμου Σαλαμίνας. Λήψη αρχείου zip

20.- Συζήτηση του θέματος που αφορά  τον νόμιμο τρόπο μόνιμης  επαναπρόσληψης της κας Όλγας Κιαμίλη, κατόπιν αιτήματος  της  Δ.Σ. κ. Παπαελευθερίου  Μαρίας  Λήψη αρχείου zip

 

21.- Συζήτηση και λήψη απόφασης του θέματος που  αφορά την διεξαγωγή των Δημοτικών Συμβούλων στην αίθουσα Μπόγρη, κατόπιν  αιτήματος  του Δ.Σ. κ. Δερτούζου Εμμ. Λήψη αρχείου zip

 

22.- Έγκριση ονομασίας οδού στα Αμπελάκια σύμφωνα με το  4/2021 πρακτικό της Επιτροπής του άρθρου 8 του Ν. 3463/2006. Λήψη αρχείου zip

 

23.- Έκφραση  σύμφωνης γνώμης  ή μη  στην πεζοδρόμηση  της 1ης παρόδου  Μεγ. Αλεξάνδρου   στην Δ.Κ. Σαλαμίνας,  κατόπιν αιτήματος  του κ. Δημ. Μυτιληναίου . Λήψη αρχείου zip