Σάββατο, 28 Μαΐου, 2022

Κατηγορίες Άρθρων Εισηγήσεις Συνεδριάσεων
Print Friendly, PDF & Email
Κατηγορία: Εισηγήσεις Συνεδριάσεων

15η Συνεδρίαση

1.-  Τροποποίιηση  εσωτερικού  Κανονισμού Λειτουργίας  Κέντρων Δημιουργικής  Απασχόλησης  Παιδιών  (ΚΔΑΠ)  του Δήμου με την επωνυμία « ΤΟ ΤΡΕΝΑΚΙ  ΤΗΣ  ΧΑΡΑΣ». ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ 2.-  Τροποποίηση  του...

11η Τακτική

1.-  Αποδοχή  της υπ΄αριθμ.649/19.01.2022 απόφασης  της ΕΤ.Α.Δ..Α.Ε., έγκριση του σχεδίου  σύμβασης παραχώρησης της χρήσης του ακινήτου με ΑΒΚ 149Π (Βλητικός Σταθμός) & εξουσιοδότηση του...

10η Έκτακτη Συνεδρίαση

1.-  Καθορισμός τελών , δικαιωμάτων  και εισφορών (άρθρο 72 παρ. 1ζ του Ν. 3852/2010) και ειδικότερα για την αναπροσαρμογή ή μη των τελών κατάληψης ...

7η Συνεδρίαση

1.- Έγκριση Τεχνικού  Προγράμματος  Δήμου Σαλαμίνας  οικ. Έτους 2022. Λήψη Αρχείου 2.-  Καθορισμός τελών , δικαιωμάτων  και εισφορών (άρθρο 72 παρ. 1ζ του Ν. 3852/2010)...

6η Έκτακτη Συνεδρίαση

Υποβολή αιτήματος τροποποίησης απόφασης ένταξης και απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα έργου ΑΤΤ107 που αφορά ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ στο Δήμο Σαλαμίνας, κατόπιν...

3η Συνεδρίαση

1.- Α΄ κατανομή  Λειτουργικών Δαπανών 2022, για τα σχολεία Πρωτοβάθμιας  και Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης  του Δήμου  καθώς και  μισθοδοσία Σχολικών Τροχονόμων. Λήψη Zip Αρχείου 2.- Γνωμοδότηση...

1η Ειδική Συνεδρίαση

Εκλογή  των μελών του Προεδρείου  του Δημοτικού Συμβουλίου  και των μελών της Οικονομικής Επιτροπής  και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. Λήψη zip αρχείου

30η Συνεδρίαση

1.-΄Εγκριση χρονικής παράτασης Σύμβασης που αφορά:«Υπηρεσίες υποστήριξης στην σύνταξη οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2019 και παρακολούθησης διπλογραφικού για το έτος 2021». ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP 2.-΄Εγκριση Εσόδων...

28η Συνεδρίαση

1.- ΄Εγκριση όρων παραχώρησης χρήσης του ακινήτου με ΑΒΚ 149Π (Βλητικός Σταθμός) από την ΕΤΑΔ . ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP 2.- Δωρεάν παραχώρηση χώρου  από τον...

23η Συνεδρίαση

1.- Αποδοχή παραίτησης  της Προέδρου  και  μελών  του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Βιβλιοθήκη – Μουσείο Λαϊκής Τέχνης & Ιστορίας ,  ορισμός  νέου  Προέδρου και αντικατάσταση ...