8η Συνεδρίαση

1.- Ορισμός ΠροέδρουΔημοτικής Επιτροπής Παιδείαςκαι μελών των παραγωγικών τάξεων. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ

2.- Έγκριση της Επιτροπής οριστικής παραλαβήςμε κλήρωσησε εφαρμογήτου άρθρου 26 του Ν. 4024/2011για το έργο : «Κατασκευή ΔημοτικούΣχολείου Σαλαμίναςστην θέση Παλούκια», καθώς και ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου και του αναπληρωματικού του. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ

3.- ΚαθορισμόςΣχολικής ΠεριφέρειαςΣχολικών μονάδωνΠρωτοβάθμιαςΕκπαίδευσης, του Δήμου Σαλαμίνας. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ

4.- ΣυγκρότησηΕπιτροπής ΔιαχείρισηςΚοινωνικού ΠαντοπωλείουΔήμου Σαλαμίνας.ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ

5.- Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 209/2014 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ

6.- Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 144/2014Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ

7.- Έκφραση σύμφωνης γνώμης στην Αναμόρφωση Προϋπολογισμούτου Νομικού ΠροσώπουΑ.ΚΟΙ.ΠΟ.ΠΔήμου Σαλαμίνας, έτους 2017. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ

8.- Έγκριση Απολογισμού ΣχολικήςΕπιτροπής Β’/θμιαςΕκπαίδευσηςΔήμου Σαλαμίνας , οικ. έτους 2016. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ

9.-Έκφραση σύμφωνης γνώμηςστην 1η Αναμόρφωση Προϋπολογισμούοικ. έτους 2017,του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σαλαμίνας. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ

10.- Συμπλήρωση -τροποποίηση της υπ’ αριθμ.38/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά : « Ορισμό τακτικών & αναπληρωματικών μελών του Ν.Π.Δ.Δ., με την επωνυμία :«ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ», εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου και καθορισμός θητείας Δ.Σ.». ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ

11.- Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 47/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά : «Συγκρότηση Πρωτοβάθμιου Συμβουλίου Επιθεώρησης χώρων Ψυχαγωγικών Δραστηριοτήτων για το έτος 2017». ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ

12.- Έγκρισημελέτηςπου αφορά : «Προμήθειαανταλλακτικώνσωλήνων ύδρευσηςγια την συντήρησητου Δημοτικού Δικτύου Ύδρευσης» και καθορισμός τρόπου δημοπράτησης. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ

13.- Έγκριση μελέτηςκαι τευχών δημοπράτησηςτου έργου « Συντήρηση- επισκευήοδοφωτισμούεπί της λεωφόρουΑιαντείουστην Ν. Σαλαμίνα. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ

14.- Έγκριση μελέτης που αφορά: « Προμήθεια διαφόρων Ηλεκτρολογικώνυλικών » και καθορισμός τρόπου δημοπράτησης. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ

15.- Έγκριση μελέτης που αφορά: « Προμήθεια Λαμπτήρων » και καθορισμός τρόπου δημοπράτησης. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ

16.-Διαγραφές οφειλετώνμη ηλεκτροδοτούμενωνακινήτων από χρηματικούς καταλόγουςΤ.Α.Π., των Δημ. ΔιαμερισμάτωνΑμπελακίωνΣεληνίων& Σαλαμίνας. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ

17.- Παράταση ημερομηνίας λήξεως χρηματικών καταλόγων. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ

18.- Διαγραφή προσαυξήσεωναπό χρηματικούς καταλόγους, σύμφωνα με το άρθρο174 του Κώδικα. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ

19.- Διορθώσεις Λογαριασμών ύδρευσης. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ

20.- Διαγραφή από χρηματικούς καταλόγους. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ

21.- Διορθώσειςχρηματικών καταλόγων που αφορούν εισφορά λόγω επέκτασηςσχεδίου πόλεως. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ