8η Συνεδρίαση

1. Έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου δημοπράτησης για την προμήθεια & τοποθέτηση ελαστικών , έτους 2016. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP .

2. Έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου δημοπράτησης που αφορά την προμήθεια Ανταλλακτικών σωλήνων ύδρευσης για την συντήρηση του Δημοτικού δικτύου ύδρευσης(έτους 2016). ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP .

3. Έγκριση μελέτηςκαι καθορισμός τρόπου δημοπράτησηςγια την προμήθειαδιαφόρων ηλεκτρολογικών υλικών, έτους 2016. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP .

4. Έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου δημοπράτησηςγια την προμήθειαλαμπτήρων, έτους 2016. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP .

5.Έγκριση παράτασης προθεσμίαςτου έργου : Επισκευή – Συντήρηση σχολικών κτιρίων. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP .

6. Δημιουργία Κέντρων Πρόληψης για την Υγεία (ΚΕΠ Υγείας) και ένταξη αυτών στο Δίκτυο του Διαδημοτικού Δικτύου Υγείας και ορισμός εκπροσώπων.ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP .

7.Επανακαθορισμός περιοχών μετάθεσηςΒ’/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σαλαμίνας από την Α’ Πειραιά στην Β’ Πειραιά. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP .

8. Χωροταξικήκατανομή μαθητώνστα 1ο , 2ο & 3ο Γυμνάσια του Δήμου Σαλαμίνας . ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP .

9. Έγκριση κανονισμού χορήγησης ή μηστάθμευσης Α.Μ.Ε.Α. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP .

10. Πρόσληψηπροσωπικούγια την κάλυψη εποχικών αναγκών των ανταποδοτικών υπηρεσιών του Δήμου 8/μηνης διάρκειας.ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP .

11. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 7/2016 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου,που αφορά την έγκριση Κανονισμού Ύδρευσης.ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP .

12. Έγκριση τοποθέτησηςπροστατευτικού εμποδίου(ων) επί του πεζοδρομίουτηςΛεωφόρου Αιαντείου44 (18η στάση ) του Δήμου Σαλαμίνας.ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP .

13.Συμψηφισμός εισφορών- αποζημίωση ιδιοκτησιών Δήμου Σαλαμίνας & διόρθωση χρηματικού καταλόγου. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP .