7η Συνεδρίαση

Ψήφιση ισοσκελισμένου Προϋπολογισμού και έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης Δήμου Σαλαμίνας οικ. Έτους 2020 , σύμφωνα με την Προγραμματική Συμφωνία Οικονομικής Υποστήριξης. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ