7η Συνεδρίαση

1. Έγκρισηπρομήθειας καυσίμων κίνησης, έτους 2016. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ.

2. Έκφραση σύμφωνης γνώμης, στην Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου Α.ΚΟΙ.ΠΟ.Πτου Δήμου Σαλαμίνας, έτους 2015.ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ .

3. ΈγκρισηΑπογραφήςκαι Ισολογισμού ΄Εναρξης , του Νομικού Προσώπου Δη-μοσίου Δικαίου Α.ΚΟΙ.ΠΟ.Πτου Δήμου Σαλαμίνας. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ .

4. Έγκριση Ισολογισμούέτους 2011, του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου Α.ΚΟΙ.ΠΟ.Πτου Δήμου Σαλαμίνας. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ .

5.Έγκριση Ισολογισμούέτους 2012,του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου Α.ΚΟΙ.ΠΟ.Πτου Δήμου Σαλαμίνας. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ .

6.Αδελφοποίηση του Δήμου Σαλαμίνας με την πόλη Άκρα του Ισραήλ. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ .

7. Έγκριση Προϋπολογισμούτου αναγνωρισμένου «ως ειδικώς Φιλανθρωπικό » Σωματείο(Ν.Π.Ι.Δ.)με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ – ΦΙΛΩΝΑ.Μ.Ε.Α. ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ », οικ. έτους 2016. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ.