7η Ειδική Συνεδρίαση

  1. Έγκριση Ισολογισμού Δήμου Σαλαμίνας  οικ. Έτους 2014. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP
  2. Έγκριση Ισολογισμού Δήμου Σαλαμίνας  οικ. Έτους  2015 – 2016 – 2017 – 2018. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP A
  3. Έγκριση Ισολογισμού Δήμου Σαλαμίνας  οικ. Έτους  2015 – 2016 – 2017 – 2018. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP Β