6η Συνεδρίαση

1.- Έκφραση γνώμης επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ΜΠΕ του έργου με τίτλο :«Κινητό Σύστημα Οικολογικής Καταστροφής Αποστρατικοποιημένων Πυρομαχικών» υποκατηγορίαΑ2, ομάδα9η , με α/α : 102 (ανάκτηση ή καταστροφή εκρηκτικώνουσιών). (Θέση έργου: Εντός περιοχής ΑΔΜΥ Ναυστάθμου Σαλαμίνας, Δήμου Σαλαμίνας στην Περιφερειακή Ενότητα Νήσων της Περιφέρειας Αττικής, φορέας έργου : «SOUKOSROBOTS A.E.») .ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

Η ανωτέρω μελέτη δεν δύναται να σας χορηγηθεί, λόγω στρατιωτικού απορρήτου.

2.- Έγκριση ανανέωσης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που ισχύουν στις οδούς του έργου: «Υδροδότηση Σαλαμίνας μέσω διαύλου Ν. Περάμου – Φανερωμένης : Κατασκευή υποθαλάσσιου αγωγού & Τροφοδοτικού αγωγού Ν. Σαλαμίνας» κατόπιν αιτήματος του αναδόχου. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

3.- Σύσταση διευρυμένης Διαπαραταξιακής Επιτροπής για την διενέργεια άτυπουτοπικού δημοψηφίσματος με το ερώτημα ΝΑΙή ΟΧΙ στο επικείμενο έργο της υποθαλάσσιας οδικής ζεύξης Περάματος – Παλούκια Σαλαμίνας». ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.