6η Συνεδρίαση

1.- «΄Εγκριση του τροποποιημένου σχεδίου Οικονομικής Εξυγίανσης Δήμου Σαλαμίνας», σύμφωνα με την 140/2018 απόφαση Οικ. Επιτροπής και το πρακτικό της 156ης Συνεδρίασης του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α.. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

2.- ΄Εγκριση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Σαλαμίνας, οικ. Έτους 2018. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.