5η Συνεδρίαση

1.- Απόψεις της Τεχνικής Υπηρεσίας για την με αριθμ. πρωτ. 938/15-1-2016 ένσταση της Κ/ΞΙΑΣ ΑΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ-ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΤΕΕ αναδόχου του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΠΟΛΗΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ». ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

2.-Ρύθμιση Οφειλών του Δήμου Σαλαμίνας προς το ΙΚΑ – ΕΤΑΜ.ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

3. – Ρύθμιση Οφειλών του Δήμου Σαλαμίνας προςΔ.Ο.Υ..ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

4.- α) Αποδοχή παραίτησης της κα Παπαϊωάννου Θεοδώρα Δ/ντριας 3ου Γυμνασίου Σαλαμίνας απόΤακτικό μέλοςτου Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία : Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σαλαμίνας και ορισμό νέου μέλους και β) Αντικατάσταση της κα Καραντή Αγλαϊας, Εκπροσώπου του Συλλόγου Γονέων Β/θμιας Εκπαίδευσης από Τακτικό μέλος του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία : Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σαλαμίνας και ορισμό νέου μέλους.ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

5.- Διαγραφή από χρηματικούς καταλόγους.ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

6.- Διαγραφές οφειλετών μη ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων από χρηματικούς καταλόγους Τ.Α.Π., των Δημ. Διαμερισμάτων Αμπελακίων & Σεληνίων.ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

7.- Καθορισμός εξόδων παράστασης Προέδρου και Αντιπροέδρου Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σαλαμίνας για το έτος 2016.ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP