5η Συνεδρίαση

1.-΄Εγκριση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Σαλαμίνας, οικ. Έτους 2019. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

2.-΄Εκφραση σύμφωνης γνώμης στον κανονισμό περιπτέρων του Δήμου Σαλαμίνας . ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

3.- Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου : Βελτίωση – Σήμανση – Επισκευή συντήρηση οδικού δικτύου . ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

4.-Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 83/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά την αποδοχή όρων δόμησης, στην τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου στην Δ.Κ. Αιαντείου θέση Αγ. Αθανάσιος στο Ο.Τ. Γ. 170 για αλλαγή χρήσης γης από χώρο αθλητικού κέντρου , σε χώρο σχολικών κτιρίων. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

5.-΄Εγκριση για παραχώρηση στο Υπουργείο Πολιτισμού για Αθλητισμού του σχολικού κτιρίου στο Καματερό Δ.Κ. Αμπελακίων για την στέγαση της αποθήκης λίθινων αντικειμένων. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

6.-΄Εγκριση ή μη για τοποθέτηση εμποδίου σήματος (Π) επί πεζοδρομίου στην οδό Ελ. Βενιζέλου 73 στη Δ.Κ. Αμπελακίων Σαλαμίνας. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

7.- Ορισμός οργάνων της διαδικασίας και των όρων διενέργειας δημοπρασιών α) για την επιτροπή εκποίησης, μίσθωσης ή εκμίσθωσης των κινητών και ακίνητων πραγμάτων του Δήμου και β) για την επιτροπή εκτίμησης των κινητών και ακινήτων. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

8.- Ορισμός εκπροσώπων και των αναπληρωτών τους , ως μέλη :
α)- Επιτροπή χαρακτηρισμού παράλιων χώρων της περιοχής αρμοδιότητάς μας , ως πολυσύχναστων (Π.Δ. 31/2018).
β) – Επιτροπή για Ταχύπλοα (ταχυκίνητα σκάφη) και λοιπά θαλάσσια μέσα αναψυχής (ΓΚΛ 20 όπως ισχύει) . ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

9.- Δημιουργία Διαδημοτικής Μονάδας Επεξεργασίας Βιοαποβλήτων Αττικής (ΜΕΒΑ) στην περιοχή της Ελευσίνας ή των Μεγάρων. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

10.- Συγκρότηση συλλογικών οργάνων Δ/νσης Περιβάλλοντος, Πρασίνου και Καθαριότητας και ορισμός μελών τους με κλήρωση σε εφαρμογή του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.
α.- Επιτροπή για τη διαχείριση ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων.
β.- Επιτροπή Επιθεώρησης και Επισκευής οχημάτων.
γ.- Επιτροπή παραλαβής Εργασιών- Υπηρεσιών (βάση άρθρου 221 Ν.4412/2016).
δ.- Επιτροπή παραλαβής προμήθειας ανταλλακτικών Οχημάτων (βάση άρθρου 221 Ν.4412/2016).

11.- Πρόσκληση των ιδιοκτητών της περιοχής μελέτης Α’ κατοικίας της Δ.Κ. Σαλαμίνας και Δ.Κ. Αιαντείου για την 3η ανάρτηση των Κτηματογραφικών διαγραμμάτων και Πινάκων. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

12.-΄Εγκριση μελέτης που αφορά : «Σύνδεση ακινήτων με το δίκτυο αποχέτευσης Αμπελακίων – Σεληνίων Δήμου Σαλαμίνας» και καθορισμός τρόπου δημοπράτησης. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

13.-Επικαιροποίηση της υπ΄αριθμ. 46/2013 απόφασης του Δ.Σ. Σαλαμίνας που αφορά έγκριση υψομετρικής μελέτης της οδού Μουσών στην περιοχή Πούντα της Δημοτικής Κοινότητας Σεληνίων. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

14.- Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

15.- Διαγραφή από χρηματικούς καταλόγους λόγω πολεοδομικών προστίμων. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

16.- Διορθώσεις λογαριασμών Ύδρευσης. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

17.- Διαγραφή από χρηματικούς καταλόγους . ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

18.- Διαγραφή οφειλετών μη ηλεκτροδοτουμένων ακινήτων από χρηματικούς καταλόγους ΤΑΠ των Δημοτικών Διαμερισμάτων Αμπελακίων , Σεληνίων και Σαλαμίνας. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

19.-΄Εκφραση σύμφωνης γνώμης στην Αναμόρφωση Προϋ/σμού έτους 2019 του Ν.Π.Δ.Δ. Α.ΚΟΙ.ΠΟ.Π. Δήμου Σαλαμίνας. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

20.-΄Εγκριση Τροποποίησης Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ), του Ν.Π.Δ.Δ. ΄Αθλησης Κοινωνικής Πολιτικής & Παιδείας Δήμου Σαλαμίνας (Α.ΚΟΙ.ΠΟ.Π). ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.