5η Συνεδρίαση

1.-Έγκριση συγκρότησης συλλογικών οργάνων Διοίκησης & ορισμός μελών τους, σε εφαρμογή του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016.ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

2.-΄Εγκριση συγκρότησης συλλογικών οργάνων Δ/νσης Περιβάλλοντος, Πρασίνου και καθαριότητας και ορισμός μελών τους με κλήρωσης σε εφαρμογή του άρθρου 26 του Ν.4024/2011.ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

3.- Ανανέωση παραχώρησης του δικαιώματος χρήσης λιμενικών χώρων που περιλαμβάνονται μέσα στη χερσαία ζώνη λιμένα Σαλαμίνας στο Αθλητικό Σωματείο «΄Ομιλος Αντισφαίρισης Σαλαμίνας» με αντάλλαγμα ή μη του χώρου και των λειτουργικών εξόδων αυτού.ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

4.-΄Εγκριση για παραχώρηση στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού του σχολικού κτιρίου στο Καματερό Δ.Κ. Αμπελακίων για την στέγαση της αποθήκης λίθινων αντικειμένων.ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

5.-΄Εγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών 2ου ΠΚΤΜΝ και παράταση του «Κατασκευή δημοτικής βιβλιοθήκης».ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

6.-΄Εγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου : «Αναβάθμιση οδικής ασφάλειας οδικού δικτύου».ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

7.-΄Εγκριση κυκλοφορικών ρυθμίσεων για το έργο «Κατασκευή δικτύων αποχέτευσης στους οικισμούς Αμπελάκια και Σελήνια του Δήμου Σαλαμίνας.ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

8.-΄Εγκριση συμμετοχής χρηματοδότησης στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» του Υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο : «Προμήθεια – τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών των δήμων της χώρας».ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

9.-΄Εγκριση συμμετοχής χρηματοδότησης στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» του Υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο : «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις».ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

10.-΄Εγκριση συμμετοχής χρηματοδότησης στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» του Υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο : «Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού».ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

11.-Έκφραση σύμφωνης γνώμης στην εκ νέου επιβολή ή μη ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης με πρόταση τροποποίησης απαλλοτρίωσης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στα πλαίσια συμμόρφωσης της διοίκησης με σχετική δικαστική απόφαση περί άρσης ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης σε ιδιοκτησία κας Αγάπης Φούσκα στο Ο.Τ. 8 θέση «Καρέλα – Υπαπαντή» της Δημοτικής Κοινότητας Αιαντείου του Δήμου Σαλαμίνας.ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

12.-΄Εγκριση στη μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών για τη θεσμοθέτηση διαβάσεων πεζών επί της Λεωφ. Κακής Βίγλας στη Δ. Κ .Αιαντείου.ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

13.- Χορήγηση άδειας κατάληψης ή μη κοινόχρηστου χώρου έναντι καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος επί της οδού Αγ. Νικολάου & Ακτής Καραϊσκάκη στην Δ.Κ. Σαλαμίνας, κατόπιν αιτήματος του κ. Σταμπουλή Νικολάου.ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

14.-΄Εγκριση ή μη των προτεινόμενων μέτρων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην περιοχή Ψιλής ΄Αμμου Σαλαμίνας , κατόπιν αιτήματος του κ. Ξανθάκη Ιωάννη.ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

15.-΄Εγκριση στη μελέτη κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην περιοχή Ντοροτό Σαλαμίνας , κατόπιν αιτήματος του κ. Βλαχόπουλου Λεωνίδα.ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

16.- Παραχώρηση μιας (1) θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ παρά το κράσπεδο στη Λεωφόρο Φανερωμένης 33 έμπροσθεν του κτιρίου του Παλαιού Δημαρχείου Σαλαμίνας, κατόπιν αιτήματος του Συλλόγου γονέων Φίλων ΑΜΕΑ Σαλαμίνας.ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

17.- Παραχώρηση μιας (1) θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ στην οδό ΄Αγγελου Σικελιανού 92 (23η στάση Αιαντείου Σαλαμίνας), κατόπιν αιτήματος της κας Κωστούρου Μαρίας.ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

18.-Παραχώρηση μιας (1) θέσης στάθμευσης σχετικά με την χορήγηση άδειας στάθμευσης ΑΜΕΑ παρά το κράσπεδο στη Λεωφόρο Σαλαμίνας αρ. 144 , κατόπιν αιτήματος του κ. Καραλή Σωτήριου.ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

19.-Ανανέωση άδειας λειτουργίας επιχείρησης τροφίμων και ποτών (ΚΑΝΤΙΝΑ) του κ. Χρυσοβέργη Χαράλαμπου.ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

20.-Διαγραφές οφειλετών μη ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων από χρηματικούς καταλόγους Τ.Α.Π. των Δημ. Διαμερισμάτων Αμπελακίων, Σεληνίων και Σαλαμίνας.ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

21.- Διαγραφή από χρηματικούς καταλόγους.ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

22.- Διορθώσεις λογαριασμών ύδρευσης.ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

23.- Επιβολή δόσεων σύμφωνα με το Ν 4483/2017 αρθ. 67.ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

24.- Διαγραφή προσαυξήσεων από χρηματικούς καταλόγους σύμφωνα με το άρθρο 174 του κώδικα.ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.